Collecte-app voor kerken

Momenteel vindt in de Opstandingskerk in Zwolle een pilot plaats met de Socie kerken-app, waarbij nadrukkelijk de functie van het digitaal collecteren wordt uitgeprobeerd.

Collecteren via een app

De Socie kerken app biedt diverse communicatiemogelijkheden. Daarnaast heeft Socie een collecte module geïntegreerd in haar app voor kerken. Daarmee sluit ze aan op een behoefte die bij meer kerken leeft. Deze module werkt als een digitaal collecte munten systeem. Een gemeentelid kan zijn of haar eigen account opwaarderen en vanuit dit account een bijdrage doen aan de collecte. Dit account is gekoppeld aan de administratie van de kerk en het geld wordt daarmee dus door de kerk beheerd en geïncasseerd.

Pilot in de Opstandingskerk

De Opstandingskerk in Zwolle was op zoek naar een mogelijkheid om via de smartphone te collecteren. Na een online zoektocht kwamen ze bij Socie terecht. De Opstandingskerk test nu met een groep van dertig leden de app en bekijkt daarbij vooral de mogelijkheden van het digitaal collecteren.

Donerenflowchart

Voor de Opstandingskerk moet de app aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de app functioneel zijn voor de leden en door hen worden gezien als een product met toegevoegde waarde. Daarnaast moet de app gemakkelijk zijn in het gebruik. Ook moet het collecteren met de app bijdragen aan een toename van de collecte opbrengsten. Daarnaast zal worden gekeken of de ook aanwezige communicatiefuncties een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenteleden.

SocieKerk Push bericht

Over Socie

Socie is al langere tijd actief in het aanbieden van app’s om de communicatie van verenigingen te ondersteunen. Spontaan ontving Socie ook aanmeldingen van kerken. Daarbij bleek in de praktijk dat de behoefte van kerken goed ingevuld kan worden door de Socie app.

Voor Socie is deze pilot ook een leerproces. Daarbij wil Socie graag goed luisteren naar haar afnemers en partners om zo de app continue te verbeteren in aansluiting op de wensen van de gebruikers.

Meer informatie vind je op de website van Hagru.