Menu

Care-van voor jongeren

Elke vrijdagavond staat op een vaste plek in het centrum van Rijsenhout de ‘Care-van’. Deze omgebouwde caravan is een ontmoetingsplek voor jongeren. Tussen de twintig en dertig jongeren komen rond de opvallende caravan bij elkaar om te chillen en elkaar te ontmoeten. Er is ruimte voor een leuk gesprek, een luisterend oor of een eerlijk advies. Bijvoorbeeld rond financiële zorgen of problemen met relaties thuis, op school of op het werk. Ze kunnen er terecht met vragen over welke school of baan ze moeten kiezen, maar ook met zingevingsvragen. Maar alleen een potje tafelvoetbal spelen op de scooterbakfiets is ook prima. De Care-van is een initiatief van NGK Het Lichtbaken.

De start

Piet Ravensbergen, één van de organisatoren vanuit de plaatselijke NGK, constateert een groeiende behoefte: ‘Steeds meer signaleren we bij de Care-van dat er behoefte is aan een plek waar jonge mensen terecht kunnen met vragen over allerlei praktische en minder praktische zaken in het leven’. Er werd een oude caravan gekocht met diverse extra benodigdheden zoals een straalkachel en een luifel. Tegen alle verwachtingen in kwamen er op de eerste vrijdagavond al direct jongeren kijken wat er te beleven viel en was een al snel een vast groepje dat elke week weer langskwam. Inmiddels staat de Care-van al tien jaar op haar vaste stek in Rijsenhout en komt de derde generatie jongeren op vrijdag langs voor een praatje, colaatje of een spelletje.

Een begrip in Rijssenberg

Dat het project succesvol is, blijkt wel uit het feit dat de Care-van al tien jaar in Rijsenhout staat. Ondanks de wisselingen in het team van vrijwilligers en de moeite die het soms kost nieuwe mensen te vinden, zijn er altijd mensen om de Care-van te bemannen en de jongeren op te vangen. Naast veel gezelligheid wordt er ook hulp aangeboden. Jongeren die professionele hulp nodig hebben worden verwezen naar de juiste instanties en als zij dat willen, gaat er iemand met hen mee. In Rijsenhout is de Care-van inmiddels een begrip. Het team wordt regelmatig gevraagd aan te sluiten bij bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugdwerk. En dat er een band ontstaat met de jongeren blijkt wel uit het feit dat de ‘oudere jeugd’ zo af en toe nog eens terugkomt om te laten zien dat ze een auto gekocht hebben of om te vertellen dat ze een baan hebben.

Zelf aan de slag?

Heel praktisch: er moet een caravan aangeschaft worden en er is een stalling nodig waar deze de rest van de week kan staan. Verder is het belangrijk dat je de omgeving waar je een caravan wilt neerzetten goed informeert. Vrijwilligers zijn natuurlijk ook in dit initiatief onmisbaar. Iedereen kan helpen. Ook mensen die af en toe een pannetje kippensoep komen brengen zijn belangrijk. Oud, jong, met of zonder pedagogische kennis: met een hart vol van Jezus kun je het verschil maken voor jongeren.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt