Menu

Boodschappenfonds

De jongeren uit de NGK in Ede hebben met het boodschappenfonds een prachtig initiatief ontwikkeld. Uit dit spaarpotje betaalt de kerk boodschappen voor mensen uit de wijk die tijdelijk niet in aanmerking komen voor het voedselloket. Of er worden speciale artikelen van gekocht, die niet door het voedselloket geleverd worden. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen tegen allergie.

Pringlebussen

Dit idee is ontstaan op de jeugdgroepen van catechisatie. Daar ging het over anderen helpen. ‘Is 1% van wat jij per week krijgt aan zakgeld veel? Zou je dat dan wel willen weggeven om daarmee anderen te helpen?’. Dat was voor veel jongeren geen probleem. Zo gezegd, zo gedaan. Al snel werd de link gelegd naar de volwassenen in de gemeente, want ook zij konden misschien wel een bijdrage doen aan het boodschappenfonds.  En dus werden er spaarpotjes neergezet op vaste plekken in de kerk. In Ede zijn hier Pringlesbussen voor gebruikt. Aan gemeenteleden werd gevraagd om één procent van het bedrag dat zij aan de wekelijkse boodschappen besteden in deze spaarpot te doneren.

pringlebussen

Er worden pringlebussen neergezet op vaste plekken in de kerk

Wijkteam

De hulpvragen komen binnen via het wijkteam. Het diaconale team had al contact met het wijkteam en heeft dit project met hen gedeeld. In goede afstemming met de predikant en de diaconie beoordeelt het wijkteam de hulpvragen en geeft die door. De boodschappen worden gedaan door vrijwilligers uit de gemeente die ze ook langs brengen bij de betreffende buurtbewoner.

Soms komen er ook andere vragen vanuit het wijkteam richting de kerk. Zoals bijvoorbeeld een muurtje schilderen of het rijden van iemand van en naar het ziekenhuis. De diaconie deelt die hulpvragen in de gemeente, bijvoorbeeld via een facebook-groep of het mededelingenblad dat elke week verschijnt. Als een hulpvraag niet geschikt is om openbaar te plaatsen, worden potentiële hulpbieders persoonlijk benaderd.

Concreet

Alle kleine beetjes helpen. Dat geldt ook voor het boodschappenfonds. Door samen steeds één procent te delen, is het mogelijk om buurtbewoners concreet te helpen. Buurtbewoners zijn blij als ze geholpen worden en ook de hulpbieders vinden het fijn om zo gericht iets te kunnen bijdragen.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt