Menu

Bijzondere vieringen

Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities als de erediensten.

Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter in acht te nemen. Om deze reden adviseert het CIO kerkgenootschappen om in hun protocol op te nemen welke functionarissen (zoals voorgangers) als contactberoep ten behoeve van bepaalde liturgische handelingen worden aangemerkt.

Hierbij kan de kerk zich beroepen op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is.

Of een kerkgenootschap dit van toepassing acht voor hun predikanten is ter beoordeling van de desbetreffende kerk. Als men hiertoe besluit moet dit wel expliciet vermeld worden in het gebruiksplan van de gemeente.

Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant te beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische handelingen bij:

  • dopen
  • bevestiging van ambtsdragers
  • huwelijks (in)zegening
  • ziekenzalving

Dit betekent dat bij deze - en uitsluitende bij deze! - liturgische handelingen de anderhalve meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen.

Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. Mochten voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Dopen is dan mogelijk door gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp (zie hier voor meer informatie). Zegenen kan op anderhalve meter afstand.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt