Kaart niet beschikbaar

Datum en tijd
10 oktober 2014
09:45 - 15:45

Onderwerpen


SYMPOSIUM OVER DIACONAAT & DISCIPELSCHAP IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING / 10 OKTOBER 2014 / VEENENDAAL

logo kerk onderwegEr is veel in onze samenleving wat verandert. Denk bijvoorbeeld aan de afname van het aantal christenen in de samenleving. Of aan de nieuw vorm te geven participatiemaatschappij. Deze veranderingen zijn spannende processen die ook gevolgen hebben voor kerken. In hoeverre vragen ze om een omkering van ons denken, organiseren en handelen? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het diaconaat in je eigen buurt, je wijk en je kerkelijke gemeente? Zeker als blijkt dat juist kerkelijk betrokken mensen meer vrijwilligerswerk doen dan anderen.

Maar ook wat betekent dit voor ieder christen? Veranderingen in de samenleving zijn ook merkbaar in onze levensstijl. We kiezen niet meer vanzelfsprekend voor een kerk, maar geloven op onze eigen manier. Andere vormen van kerk-zijn worden onderzocht en discipelschap doet zich als begrip meer en meer gelden. Maar wat betekent dat nu concreet? Vraagt dit werkelijk om een cultuuromslag ? En hoe ga je daar als kerk dan mee om?

Vanuit deze achtergrond organiseren het Praktijkcentrum en het Platform Diaconale Samenwerking het symposium Kerk onderweg naar morgen.

DEELNEMERS
Het symposium richt zich op predikanten, ouderlingen en diakenen en commissie- of werkgroep leden in de NGK, CKG en GKV.

DEELNEMERSBIJDRAGE
Deelname aan het symposium kost €25,- per persoon. Uw bijdrage wordt, na aanmelding, via een machtiging van je rekening geïncasseerd.

DATUM & LOCATIE
U bent van harte welkom op 10 oktober in de Pnielkerk in Veenendaal.

MEER INFORMATIE & AANMELDEN
Kijk op www.kerkonderwegnaarmorgen.nl voor meer informatie over het programma, de workshops en om je aan te melden.