Kaart onbeschikbaar

Datum en tijd
14 maart 2017
19:45 - 22:00

Onderwerpen geen


De Classicale Diaconale Commissie van de CGK (classis Groningen) belegt een toerustingsavond voor diakenen. Ook de diaconieën van de GKv en de NGK in de  classis Groningen worden hiervoor uitgenodigd. De avond wordt verzorgd door Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt voor de GKv en NGK.  De avond wordt gehouden in de Maranathakerk, Van Lenneplaan 97 te Groningen, en zal beginnen om 19.45 uur.

 

 

‘Wat kunnen wij betekenen voor vluchtelingen?’

Een actueel onderwerp dat ook in de komende verkiezingen een wezenlijke rol zal spelen.

Tijdens deze avond willen we allereerst stilstaan bij het overheidsbeleid met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers. We merken dat er  in het algemeen veel onduidelijkheid bestaat over hoe de regering omgaat met asielzoekers en vluchtelingen. Hoe verloopt de asielprocedure precies? Welke regels gelden er? Wie mag uiteindelijk blijven en wie niet? En hoe ga je daar als kerk dan mee om?

Verder zijn er in verschillende plaatsen in onze regio asielzoekerscentra. Ook heeft elke burgerlijke  gemeente te maken met de huisvesting van vluchtelingen met  een verblijfsvergunning. Daarmee komen vluchtelingen soms letterlijk heel dicht bij. Samen willen we nadenken en van gedachten wisselen over wat wij als kerken en diaconieën kunnen betekenen voor asielzoekers. Het lijkt ons belangrijk om hierin ook onze ervaringen met elkaar te delen.

We zouden graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.  Daarom het vriendelijke verzoek om uiterlijk 11 maart a.s. aan te geven of je wel of niet van plan bent te komen en met hoeveel personen?

Aanmelden kan via mail naar Gerard Jager, gerardjager@netvisit.nl.