Bijbelleesrooster voor de 40dagentijd: het gelaat van barmhartigheid

Volgende week woensdag 10 februari begint de 40dagentijd. Deze tijd is heel geschikt om je te laten raken door de barmhartigheid van God. Het is ook het Jaar van Barmhartigheid.

“Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken van lichamelijke (…) barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama van de armoede, en om steeds meer door te dringen tot de kern van het evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid.”

Paus Franciscus

Vanuit het verlangen, zoals hierboven verwoord door Paus Franciscus, is een bijbelleesrooster opgesteld voor de veertigdagentijd. We hopen dat deze selectie van bijbelteksten bijdraagt aan het opnieuw ontdekken van het barmhartige gelaat van de Vader. De teksten zijn gekoppeld aan de zeven werken van barmhartigheid en elke week heeft daarnaast een aantal gebedspunten en vragen en ook een aantal praktische en concrete tips. Het rooster is opgesteld in samenwerking met Peter van de Kamp en Jos Douma.

Via onderstaande links kun je het leesrooster (startend op 10 februari) downloaden: