Menu

Bijbellezen & Bidden

Het is belangrijk om als diaken zelf steeds weer inspiratie op te doen. Je taak is namelijk niet altijd makkelijk. Kijk daarom steeds weer naar Jezus en leer van Hem. Hij wil ook jouw Bron en jouw voorbeeld zijn.

Persoonlijk bijbel lezen en bidden

Veel mensen vinden het moeilijk om regelmatig Bijbel te lezen. Het schiet er zo vaak bij in. Maar met een beetje discipline en een plan kom je vaak een heel eind. 

 • Moment - Het is makkelijker om elke dag een vast moment te hebben dan om elke dag weer te moeten beslissen of en wanneer je gaat lezen.
 • Methode - Zorg voor een leesrooster zodat de hele Bijbel afwisselend aan bod komt. Zo hoef je niet steeds na te denken wat je zult lezen. De Bijbelapp van het NBG heeft leesplannen die je kunt gebruiken. 
 • Mediteer - Overdenk een woord, zin of vers dat je hebt gelezen en laat het op je inwerken. Zo kan het woord van God door zijn Geest je ook steeds meer veranderen.

Gebruik voor een gezond gebedsleven regelmatig de volgende vijf ingrediënten:

Stil worden

Aanbidden

Verootmoedigen

Danken

Vragen

Bidden als diaken

Het bouwen van een diaconale gemeente is een volop geestelijke zaak. Maak daarom werk van gebed. Daar heb je als diaken een aantal concrete mogelijkheden voor.
In je voorbereiding op een huisbezoek vraag je om Gods leiding en zegen voor jezelf en de ander.
Bidden kan op verschillende momenten in een bezoek. Aan het begin van een bezoek kun je om een zegen vragen over het gesprek. Je kunt dan bidden om inzicht, wijsheid, openheid, een opbouwend en open gesprek. Je kunt er ook voor kiezen om aan het eind van het bezoek te bidden. Aan het eind van een gesprek weet je vaak duidelijker waarvoor gebeden kan worden.
Na terugkomst van je bezoek kun je God danken en vragen of Hij wil doorwerken. Bid daarnaast regelmatig voor je wijkleden. Je kunt hiervoor een lijst met gebedspunten bijhouden.

De plek van Bijbellezen

Je wilt met elkaar in gesprek met de Bijbel als norm. Hoe pak je dit aan?

 • Kies en lees een kort stukje.
 • Geef in een paar zinnen weer wat voor jou de kern is.
 • Vertel kort wat de relatie is met het diaconale onderwerp.
 • Sluit af met een open vraag.
 • Gebruik eventueel een spiekbriefje in je bijbel met daarop een aantal sleutelwoorden, openingszinnen en vragen

Door dit van te voren goed voor te bereiden, als diakenen samen of voor jezelf, kun je vol vertrouwen in gesprek.

Hoe kies ik een tekst?

Gebruik het inlegvel met diaconale Bijbelteksten. Hierin vind je Bijbelteksten die zijn onderverdeeld in verschillende diaconale onderwerpen. Ook kun je in een online Bijbel op bepaalde trefwoorden zoeken en zo een passende tekst vinden. Daarnaast kun je vragen of er een bepaald bijbelgedeelte is dat de ander aanspreekt en troost biedt.

Bidden als diaconie

Geef het samen bidden ook een duidelijke plek in jullie vergadering. De volgende tips willen je daarbij helpen:

 • ‘Oefen’ in hardop bidden en Bijbellezen door dit te rouleren onder de diakenen. Zo wen je aan je eigen stem en kun je leren van anderen. Je kunt daarvoor gebruik maken van de vergaderopeningen op deze website.
 • Laat iemand aantekeningen maken van gebedspunten die tijdens de vergadering naar voren komen en verdeel die om aan het eind samen voor te bidden.
 • Bid ook voor elkaar.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt