Menu

Biddag 2021 collectedoelen

Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van Zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddag collectedoelen. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen. Hieronder de collectedoelen voor dit jaar.

Verre Naasten

Bid mee voor Congo

De jonge kerk in Congo groeit en bloeit! Er komen steeds meer gemeentes en kerkleden bij. Geweldig!

Maar tegelijk groeit de behoefte aan predikanten en goed toegeruste ouderlingen in dit arme en politiek-onrustige land. De omstandigheden zijn moeilijk, maar Gods werk gaat door ondanks corona en armoede. Verre Naasten ondersteunt de Congoleze kerken in hun kerk-zijn. Vol van Jezus’ liefde reiken zij uit naar de mensen in hun omgeving via projecten voor straatkinderen, scholen, evangelisatiecampagnes en bijbeltrainingen.

Bid én geef voor dit mooie werk. Help mee om Jezus’ liefde uit te delen in een land waarin dat héél hard nodig is!

Materialen

Download medio februari een collecte-presentatie/filmpje, kerkbladartikel, Biddag-leespreek met liturgie (van ds. Mande Lenge uit Congo) en diverse filmpjes met liturgische onderdelen via: www.verrenaasten.nl/biddag

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Verre Naasten te Zwolle
NL 31 INGB 0000 363 600
Ovv Biddag 2021

Dorcas en anderen

Help slachtoffers van mensenhandel

Next Steps is een programma van Dorcas, samen met IJM, Leger des Heils en Bright Fame om Roemeense mannen en vrouwen, die slachtoffer zijn van mensenhandel en uit de prostitutie willen stappen, te helpen.

Roemenië is een van de armste landen van Europa. Armoede is een belangrijke reden dat jonge mannen en vrouwen, soms zijn het zelfs nog kinderen, in handen van mensenhandelaren vallen. Doordat we het probleem van mensenhandel in Roemenië én Nederland aanpakken, zijn we er bij vanaf het ontstaan tot het einde.

Next Steps bestaat uit verschillende onderdelen en richt zich op kwetsbare mensen in zowel Nederland als in Roemenië. In Nederland bieden we opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandelaren. In Roemenië werken we samen met lokale medewerkers werken aan de weerbaarheid van kinderen, mannen en vrouwen die leven in armoede. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een trainingen te volgen. Hierdoor hebben mensen een grotere kans op een betaalde baan. Verder zetten we in op bewustwording van het probleem van mensenhandel en helpen we bij het signaleren van potentiële slachtoffers. Tenslotte gaan we met de overheid in gesprek om de wetgeving te verbeteren.

Door op te komen voor slachtoffers van mensenhandel, laten wij samen zien dat we Jezus Christus willen volgen Help je ons mee? Meer informatie vind je op www.projectnextsteps.nl.

Materialen

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL04 RABO 0106 2500 00 o.v.v. The Next Steps ovv 'collecte biddag'.

 

Foto: door de armoede in Roemenië zijn mensen kwetsbaar om in handen van mensenhandelaren te vallen

Punten voor gebed

  • bid voor mogelijkheden voor mannen en vrouwen die in de gedwongen, prostitutie werken om hier weer uit te kunnen komen. En voor bescherming als ze eruit zijn gestapt.
  • Dank voor de gesprekken en contacten die hulpverleners hebben met de slachtoffers.
  • Bid voor mogelijkheden voor werk voor de armste mensen die in Roemenië wonen zodat zij niet in de handen van verkeerde mensen vallen.

Schuldhulpmaatje

perspectief voor mensen met geldzorgen

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft geldzorgen. En door de coronacrisis wordt dit aantal alleen maar meer.

Geldzorgen hebben een enorme impact op iemands leven. Een SchuldHulpMaatje staat voor deze mensen klaar en helpt hen door deze zware periode in hun leven. Juist als iemand de grip op het geld en vaak daarmee op het leven even kwijt is geraakt, is het belangrijk te ervaren dat je er niet alleen voor staat. Samen met de hulpvrager zorgt een SchuldHulpMaatje ervoor dat er weer overzicht komt in de financiën en hoop op een betere toekomst. In 2020 heeft SchuldHulpMaatje 8.393 mensen persoonlijk bijgestaan en via de hulpwebsites zijn 26.000 mensen preventief geholpen. Help je mee om mensen met geldzorgen weer nieuw perspectief te geven?

Materialen

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 56 ABNA 0469 8963 61 t.n.v. Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland ovv ‘collecte biddag’. Wil je geven aan een specifieke locatie in je eigen woonplaats? Vermeld dit dan erbij.

Noodhulp

Er zijn op dit moment diverse plekken waar noodhulp heel hard nodig is. Met de biddag collecte kun je daar heel concreet en gericht aan bijdragen en zo mensen mogelijk helpen bij het maken van een nieuwe start.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt