Menu

Biddag 2020 collectedoelen

Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van Zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddag collectedoelen. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen. Hieronder de collectedoelen voor dit jaar.

Verre Naasten

Bid en geef voor India

Een dubbeltje wordt nooit een kwartje, zeggen we soms. Een spreuk die voor veel Indiërs keiharde realiteit is. Word je in India in de laagste kaste geboren, of ben je kasteloos? Dan tel je niet mee. Je bent letterlijk kansloos. Via allerlei diaconale hulpprogramma’s willen lokale kerken - ondersteund door Verre Naasten – uitreiken naar de allerarmsten in hun gemeenschap. Vol van Jezus’ liefde proberen zij het verschil te maken in het leven van deze mensen. Bid én geef voor dit mooie liefdewerk. Help mee om Jezus’ liefde uit te delen in in een land waarin dat héél hard nodig is!

Materialen

Download medio februari een collecte-presentatie, kerkbladartikel, Biddag-leespreek met liturgie (van ds. Maarten Boersema uit Leiden) en werkjes voor de kinderclub via: www.verrenaasten.nl/biddag

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Verre Naasten te Zwolle
NL 31 INGB 0000 363 600
Ovv Biddag 2020

Stichting Bootvluchteling

Steun vluchtelingen in nood op Lesbos

Meer dan 20.000 getraumatiseerde vluchtelingen zitten muurvast in kamp Moria op Lesbos; bijna zeven keer de officiële capaciteit. Stichting Bootvluchteling biedt hen de hoognodige medische zorg en psychosociale hulp. Onze artsen zien per avond 200 patiënten in onze kliniek. Een groot deel hiervan maakte tijdens hun vlucht traumatische gebeurtenissen mee. Het kost € 885,- per dag om onze kliniek draaiende te houden. Steun ons met een gift op biddag, zodat deze wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht de hulp krijgen waar ieder mens recht op heeft. Bid voor hen én voor onze hulpverleners. Meer weten? Kijk op bootvluchteling.nl.

Materialen

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Stichting Bootvluchteling
NL97 RBRB 0918 9326 37
Ovv Biddag 2020

Het Passion

Er zijn voor dak- en thuislozen

Er ZIJN als diaconale vakantievrijwilliger voor dak- en thuislozen. Contact met mensen om je heen inspireert tot herstel. Op Het Passion kunnen dak- en thuisloze en verslaafde medemensen tot rust komen. De aanwezigheid van diaconale vakantievrijwilligers, 52 weken per jaar is van grote waarde en noodzaak om deze mensen aandacht te geven en nabij te zijn. Boek een werkvakantie of draag financieel bij aan dit mooie werk.

Materialen

2020 biddag Het Passion kerkblad
2020 biddag Het Passion powerpoint

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Stichting Het Passion.
NL11 TRIO 078 13 22 618
Ovv Biddag 2020

Noodhulp

Er zijn op dit moment diverse plekken waar noodhulp heel hard nodig is. Met de biddag collecte kun je daar heel concreet en gericht aan bijdragen en zo mensen mogelijk helpen bij het maken van een nieuwe start.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt