Bid en geef voor Jemen

Jemen is een land in oorlog. De verschrikkingen zijn niet te beschrijven, voor miljoenen mensen dreigt er hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Het betekent opnieuw een klap voor de al kwetsbare bevolking van Jemen.Wat kun je als kerk doen voor de mensen in Jemen?

Bid

In de eerste plaats is gebed voor dit land nodig. Gebed dat de oorlog mag stoppen, dat de burgerbevolking – die als een kat in het nauw zit – verlost mag worden van deze ellende. Gebed voor de machthebbers van deze wereld om al hun invloed aan te wenden om de strijdende partijen tot vrede te brengen – of op z’n minst een staakt het vuren. Bid ook voor de hulpverleners. Zij lopen dagelijks gevaar door bombardementen, ontvoeringsdreiging en ander oorlogsgeweld. Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen zij de hongerende monden van de lijdende Jemenitische bevolking te voeden.

Geef

Verre Naasten heeft in Jemen contact met moedige christenen. Vanwege de onveilige situatie in het land gebeurt dit allemaal in het geheim. Bijna niemand komt het land in of uit. Samen met de GZB ondersteunt Verre Naasten christenen in Jemen, o.a. met diaconale hulp. Via het fijnmazige netwerk van deze christenen in Jemen worden pakketten met voedsel en andere eerste levensbehoeften uitgedeeld onder de bevolking. Die hulppakketten vinden vervolgens hun weg naar buren en bekenden. Zo kunnen christenen in Jemen iets laten zien van de liefde die zij mogen ervaren door Jezus Christus. Help mee en ondersteun de christenen in Jemen met gebed en giften. Giften o.v.v. ‘Jemen’ kunnen overgemaakt worden op NL31 INGB 0000 363600 van Verre Naasten, of online (Ideal) via:  https://geven.verrenaasten.nl/b/mijn-donatie

Daarnaast is ZOA als een van de weinige organisaties actief in het door oorlog verscheurde Jemen. Een ZOA-team van hulpverleners is ter plekke aanwezig om, ondanks de onveilige situatie, noodhulp te verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp, laten we de kwetsbare Jemenitische bevolking niet aan hun lot over. Lees hier meer over op de site van ZOA.