Barmhartig naar vluchtelingen

We hebben te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel van de vluchtelingen zoekt bescherming of in eigen land of in buurlanden. Een deel komt naar Europa en daardoor krijgen ook wij er mee te maken. Hoe zit het eigenlijk met onze houding als christenen? Wat hoor en zie je daarin terug van de grondregels van Gods Koninkrijk?

Geen pasklare antwoorden

Bisschop Gerard de Korte schrijft in zijn essay ‘Vrede, gerechtigheid en duurzaamheid’:

‘De vragen rond vrede en gerechtigheid zijn immens en complex. De weg van de eenvoudige recepten is afgesloten en daarom is het goed om bescheiden te blijven. Ook wij hebben geen pasklare antwoorden. Maar christenen zijn wel geroepen om hun uitermate grote verantwoordelijkheid te erkennen (…) Christenen hebben geen patentoplossingen voor de grote noden van onze huidige wereld, maar als Christus de bron van ons leven vormt en wij in de kracht van de Geest ons bestaan inrichten, kunnen wij zeker instrumenten worden in Gods hand.’

Vijf smaakmakers

In zijn boek ‘Barmhartig leven’ noemt Arthur Alderliesten vijf smaakmakers die nodig zijn voor een barmhartig christendom. Wat mij betreft zijn het belangrijke ingrediënten voor onze houding naar vluchtelingen. Hieronder werk ik deze vijf smaakmakers kort uit.

 • Zelfverloochening

  Deze eerste smaakmaker botst flink met de drive naar zelfontplooiing die zo sterk aanwezig is in onze samenleving. Toch hoort het bij het navolgen van Jezus. In Filippenzen 2 lezen we hoe Jezus zichzelf verloochende en worden ook wij opgeroepen tot die gezindheid . Dat vraagt een nederige houding, waarbij je het belang van anderen op het oog hebt. Het is de ander aanvaarden en opbouwen ten koste van je eigen belang. Wij mogen achter Jezus aan gaan en leren ons leven steeds meer aan Hem toe te vertrouwen en zijn gezindheid uit te stralen. Ook in onze houding naar vluchtelingen.

 • Onvoorwaardelijke naastenliefde

  Jezus roept ons op om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is een oproep die dicht op de huid komt. Jezus vraagt van ons wat Hij zelf eerst voor ons deed! Vroeger waren wij vijanden van God, maar Jezus gaf alles op om die vijandschap om te zetten in vriendschap (Rom. 5:10). Hij kwam naar onze wereld om ons leven te geven in overvloed. Vanuit die realiteit vraagt Hij van ons een onvoorwaardelijke naastenliefde, ook voor vluchtelingen, ongeacht hun aantal, religie, achtergrond en motieven.

 • Mededogen

  God houdt van ons met compassie en barmhartigheid. Compassie betekent mede-lijden, samen lijden, niet onverschillig blijven voor andermans verdriet en pijn. Dat is het beeld dat de Bijbel geeft van Jezus. De Zoon van God wordt geraakt door onze ellende, behoeftes en lijden. Hij droeg onze ziekten en nam ons lijden op zich en zijn striemen hebben ons genezen (Jes. 53). Onze compassie wordt gevoed met het besef dat we zelf zondaars zijn die worden gered door een barmhartige God. Dat is het beste medicijn tegen onverschilligheid ten opzichte van lijden en verdriet.

 • Mateloos wegschenken

  Zelfverloochening, mededogen en onvoorwaardelijke naastenliefde kunnen grote offers vragen. Niet alleen qua tijd en geld, maar ook als het gaat om ons comfortabele leven. Jezus gaf alles op omwille van ons, zijn vijanden. Dat evangelie maakt ons gul en zet aan tot delen! En dan deel je niet alleen van wat je over houdt, maar geef je totdat je iets van de pijn en het gemis van de ander mee gaat ervaren en dragen.

 • Tijd en aandacht

  Omdat het probleem zo enorm is, kan het je makkelijk overweldigen. Maar van ons wordt niet gevraagd om het probleem op te lossen. Richt je maar op die enkeling en als je die ander ontmoet, ontdek je dat hij of zij eenvoudigweg een medemens is. Geen tegenstander en ook geen onderdeel van een probleem, maar een mens van vlees en bloed, geschapen door God. Tijd en aandacht zijn schaars in onze samenleving. Voor een vluchteling zijn tijd en aandacht heel belangrijk. En juist in ons optrekken met anderen kunnen we veel laten zien van wie Jezus is. Immanuel betekent God met ons.

Jezus mislopen

Ook al hebben we geen oplossingen voor de grote nood in onze wereld, we mogen instrumenten zijn in de handen van een barmhartige God. Laten bovenstaande smaakmakers te proeven zijn in onze houding en ons handelen. Want in elke mens in nood komt Jezus zelf tot ons en doet een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn zoals Hij.  Je kunt vrezen voor een terrorist die als vluchteling Europa binnenkomt. Maar er dreigt een groter gevaar. Je zou Jezus Christus mis kunnen lopen door Hem niet gastvrij te onthalen (zie Mat 25:41-43).

 

Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen in het zomernummer van het blad Dienst.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *