Menu

Avondmaal in coronatijd

Vrijwel direct nadat 12 maart de lockdown werd afgekondigd kwam de vraag naar de viering van het Avondmaal boven. Voor die kerken die het wekelijks vieren was het een direct vraag. Voor andere ging het vooral om de Stille Week en Pasen. In beide situaties moest er een snelle beslissing komen. Er werden verschillende besluiten genomen: niet vieren, vieren d.m.v. geestelijke communie, thuis meevieren, zelfstandig thuis vieren.

In vergelijking met de lockdown-situatie verandert er nu wel het een en ander. Tegelijk blijft een deel van de situatie ook nog wel even voortduren omdat kerkdiensten ook nu beperkingen kennen, allereerst qua aantal deelnemers, vervolgens qua hygiënische maatregelen. De kerkdiensten kunnen worden hervat, maar in beperkte vorm. Dat betekent dat de kerkgangers in de meeste gevallen maar ééns in de zoveel weken zelf naar de viering kunnen.

  • Hoe lang deze situatie zal duren is onbekend.
  • In veel gevallen zal er voorlopig een combinatie van fysieke diensten én digitale diensten (of thuisvieringen) blijven bestaan.
  • Lang niet iedereen zal naar de fysieke diensten willen/kunnen komen (mensen uit risicogroepen).

Wat betekent dit voor de avondmaalsprakijk?

Uitgangspunten

Steunpunt Liturgie heeft een handreiking opgesteld rondom avondmaal in coronatijd. In die handreiking wordt voor het avondmaal in coronatijd een aantal opties beschreven:

a. Bij de gebruikelijke frequentie blijven en de gevolgen accepteren;
b. elke zondag in fysieke kerkdienst Avondmaal vieren;
c. met grote regelmaat in de fysieke kerkdienst Avondmaal vieren;
d. voorlopig vormen van thuisvieren handhaven;
e. speciale vorm van thuis meevieren;
f. maatwerk in speciale omstandigheden.

Bij elk van deze opties geven we een aantal aandachtspunten:

Lees hier een bijdrage van ds. Jan Mudde (mede namens Alex Boshuizen) van de NGK Haarlem over het vieren van avondmaal in Coronatijd.

De keuze

Net als bij de besluitvorming in het begin van de lockdown en met oog op de Stille Week en Pasen zal er ook nu onder de besluiten en de wijze waarop die worden genomen een divers van palet van opvattingen, overtuigingen, ervaringen en invalshoeken liggen. Deze notitie wil helpen om je daarvan bewust te worden. Net zo wil de notitie helpen om invalshoeken e.a. aan te reiken waar je zelf niet direct aan denkt, maar die ondertussen wel meespelen of belangrijk zijn.

Voorlopig valt niet te zeggen hoe lang de nieuwe situatie rond kerkdiensten gaat duren. Welk besluit er ook genomen wordt, bouw momenten van evaluatie in, durf het besluit in samenspraak met elkaar te herzien, te verlengen o.i.d. In afhankelijkheid en vertrouwen:

Kom, heilige Geest
ontsteek het vuur van uw liefde.

Veni sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.

Download de overwegingen van Steunpunt Liturgie over avondmaal in deze corona-tijd.

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Veel gestelde vragen over erediensten

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt