Artikelen door Derk Jan Poel

Geef kledingpakketten via Clothing4U

Clothing4U is een inspirerend maatschappelijk project dat diakenen de mogelijkheid biedt een pakket met nieuwe kleding te geven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Hoe het werkt Het is niet mogelijk om als particulier een pakket aan te vragen. De pakketten worden aangevraagd door kerken of instanties. Ook diakenen kunnen dus een pakket weggeven […]

Kerkproeverij 2018

Ook in 2018 vindt Kerkproeverij weer plaats! Kerkproeverij is een mooie aanleiding om iemand uit jouw omgeving te laten kennismaken met de plek die voor jou zo waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de koffie.  Kerkproeverij is dit jaar op […]

“Wij vragen de regering om een humaan asielbeleid”

Eenentwintig maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties hebben de handen ineen geslagen. Met een gezamenlijke oproep reageren zij op het instemmen van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU.  Gezamenlijk vragen zij de regering om een humaan asielbeleid in lijn met het internationale recht. EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van het migratie- en vluchtelingenvraagstuk […]

20 jaar dienen, delen en doen

Het Diaconaal Steunpunt heeft de bundel ‘Dienen, delen & doen’ uitgebracht met 20 inspirerende diaconale ideeën. Aanleiding was het 20-jarig bestaan van het Steunpunt. Dit werd dinsdag 19 juni gevierd met een netwerkdiner in De Gift City in Zwolle. Praktische hulp aan buurtbewoners, een verwendag voor alleenstaande moeders, of het organiseren van een tijdcollecte: de […]

GroeneKerkenroute voert langs duurzame kerken

De GroeneKerkenactie houdt op zaterdag 23 juni in vijf regio’s een GroeneKerkenroute. Elke fietsroute voert langs drie tot zes kerken die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. De organisatie hoopt dat de route belangstellenden zelf ook aanzet tot groene stappen. Er zijn vijf fietsroutes uitgezet in alle uithoeken van het land. De startpunten zijn: […]

Maak werk van inwerken

Elk jaar worden er nieuwe diakenen benoemd. Vaak zijn het jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Vanaf het moment dat ze ja hebben gezegd, komen er allerlei vragen op hen af. Een duidelijk inwerkprogramma draagt bij aan een goede start van een nieuwe diaken en aan een gezonde diaconie en gemeente. Want waar heb […]

Stichting Gave organiseert Vluchtelingengebedsdag

Zondag 24 juni: samen bidden voor vluchtelingen wereldwijd Nieuwkomers voelen zich vaak eenzaam. Zij verdienen een écht thuis. Zodat zij zich geliefd en gezien voelen, een nieuw leven opbouwen, tot bloei komen. Gebed én betrokkenheid van christenen in Nederland is daarvoor onmisbaar. Op de speciale Vluchtelingengebedsdag op zondag 24 juni vraagt de interkerkelijke Stichting Gave daar […]

#Durfte: een leervorm met lef

Hoe spreek je jongeren aan met het evangelie? Hoe betrek je hen bij de kerk of krijg je hen in beweging voor de medemens? #Durfte steekt in op de interesses van jongeren en daagt hen uit hun talenten te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Ondertussen krijgen ze ruimte om te groeien in het geloof […]

Spelend leren over gerechtigheid met Micha Kids

Met Micha Kids biedt Micha Nederland nu ook materiaal aan voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. In vijf bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan de orde, waardoor kinderen spelenderwijs meer leren over wat gerechtigheid is en hoe zij daar voor op kunnen komen. De bijeenkomsten bestaan uit gebed, liederen, een bijbelverhaal, verschillende interactieve werkvormen […]

Kerk en AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook voor kerken en diaconieën heeft dit gevolgen. Laatste update: 1-5-2018 Kerk en AVG Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden […]

Zeven vragen over de kerkorde

De Generale Synode en Landelijke Vergadering van 2017 hebben belangrijke stappen gezet richting eenwording  van de GKV en de NGK. Voor dit proces moet natuurlijk het een en ander worden geregeld. Zo wordt er ook gekeken naar een kerkorde voor de straks herenigde kerken. Het Diaconaal Steunpunt wil hier graag inhoudelijk aan bijdragen en is […]