Artikelen door Derk Jan Poel

Groene kerken dag 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt voor de zesde keer de Groene Kerkendag plaats! De GroeneKerkenactie biedt een inspirerende dag vol spraakmakende sprekers en workshops voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie kerk en duurzaamheid. Je ontdekt welke groene stappen andere kerken hebben gezet en er zijn tal van interessante workshops. En aan het […]

Orientatiebijeenkomsten

Je bent diaken. Gefeliciteerd, want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Het Diaconaal Steunpunt helpt je graag op weg met een aantal oriëntatiebijeenkomsten. Een ‘must’ voor elke nieuwe diaken, maar ook voor de ervaren diaken heel waardevol. Ook het komende seizoen mag je als meewerken aan een essentieel onderdeel van ons kerk-zijn. Dat is […]

Dienen is op Jezus gaan lijken

Dienen en meer op Jezus gaan lijken horen bij elkaar en versterken elkaar. Leven in verbondenheid met Jezus leidt tot een dienstbaar leven, maar een dienstbaar leven leidt ook weer tot verdieping van die verbondenheid met Christus. Dit is een geweldige boodschap om als diaken in het nieuwe seizoen mee aan het werk te gaan. […]

Micha Nederland presenteert Micha scheurkalender 2018

Micha Nederland presenteert de tweede uitgave van de reeks Michaboeken: een scheurkalender voor 2018. De kalender geeft dagelijks een gedachte of idee om recht te doen. In de scheurkalender staan de thema’s ‘zorg voor de schepping’ en ‘zorg voor de naaste’ centraal. Een lofzang op het wonderlijke leven van de koekoek volgt direct op een […]

Noodhulpacties voor overstromingen in Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart […]

Barmhartig naar vluchtelingen

We hebben te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel van de vluchtelingen zoekt bescherming of in eigen land of in buurlanden. Een deel komt naar Europa en daardoor krijgen ook wij er mee te maken. Hoe zit het eigenlijk met onze houding als christenen? Wat hoor en zie je […]

Diaconaat en missie van de toekomst

Als het missieveld verandert, zullen kerken ook veranderen. Wat betekent dit voor het diaconaat? Onderstaande blog betoogt dat een ruimhartig dienende en delende kerk van wezenlijk belang is voor het missionaire werk van de kerk.     In hoeverre ben jij het hiermee eens als het gaat over de plek van diaconaat? Wat herken je […]

In gesprek over bloeiend diaconaat

Het Diaconaal Steunpunt ontwikkelde in samenwerking met Bureau Kerkwerk een kaartspel over diaconaat. Dit spel heeft als doel om het gesprek over de diaconale gemeente te stimuleren. Het kan gebruikt worden op een gemeenteavond over het werk van de diaconie, maar bijvoorbeeld ook in kringen of groeigroepen. Er zijn twee afzonderlijke vragensets van elk tien vragen (een met individuele vragen en […]

chrch, een app voor elke kerk

Een gratis app voor kerken, met een ‘smoelenboek’, oppasrooster én een collectemogelijkheid. Dat is ‘chrch’, de app die Peter Arends uit de Noorderkerk in Amsterdam ontwikkelde. Chrch is een veilig en besloten sociaal platform, speciaal gemaakt voor lokale kerken. Alles wat je vroeger zou printen in een gemeenteboekje en in de kerkbode, is geïntegreerd in deze […]

veertig gezinshuisplekken voor kinderen gezocht

Het Leger des Heils zoekt dertig tot veertig gezinshuisplekken voor kinderen die nergens anders terecht kunnen. De situatie is nijpend. ‘We hebben een wachtlijst en worden wekelijks gebeld voor plekken, die we op dit moment helaas niet kunnen bieden vanwege ons tekort aan ouders.’ Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tot […]

Moederdag 2017

Op zondag 14 mei worden veel moeders even extra in het zonnetje gezet. We verwennen ze dan met een ontbijt op bed of een mooie tekening of een cadeautje. Wat een mooi moment om ook moeders wereldwijd te steunen met ons gebed en onze gaven! Dat kan natuurlijk het hele jaar door, maar Moederdag is wel […]

diaconaat van kerken groeit

Uit ons eigen onderzoek Help! blijkt een toenemende belangstelling voor diaconaat van onze kerken in de samenleving. Dat zelfde beeld komt naar voren in een onderzoek dat De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) eind april publiceerde. Daaruit bleek dat ze als kerk krimpt, maar dat de diaconale inzet van haar leden steeds groter wordt. Het onderzoek […]