Artikelen door Derk Jan Poel

Proof Bakery

Veel prachtige mensen leven in Gods schepping. Gelukkig maar. Wat een voorrecht om te ontdekken hoe zij de wereld mooier kleuren. Neem Vicky uit Vathorst. Dit jaar is zij gestart met haar Proof Bakery. Daar kun je degelijk gedesemd brood kopen en koffiedrinken met elkaar. Verder kun je deelnemen aan dit experiment via crowdfunding. Jouw […]

Inlia doet urgente oproep: een lege stoel met Kerst…

Een kwart miljoen mensen tekenen een petitie, 38 hoogleraren onderschrijven een ‘schadenota’, 134 gemeenteraden nemen een motie aan: steeds sterker klinkt de roep om een ruimhartig kinderpardon. Inlia roept alle kerken, gemeenten, parochies en ambtsdragers op om ook zichtbaar te maken dat we begaan zijn met het lot van de ongeveer 400 kinderen die nog […]

Raad van Kerken: Pas regeling kinderpardon toe

In een brief aan de regering roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Kerkasiel Directe aanleiding tot de oproep […]

Brand op zorgboerderij Fraam

In de nacht van zondag op maandag 3 december rond 1.15 uur is brand uitgebroken op Dagbesteding Fraam in Middelstum. De twee bewoners van het huis hebben zichzelf in veiligheid gebracht en hebben de brandweer gewaarschuwd. Het vuur sloeg snel om zich heen, waardoor een groot gedeelte van de boerderij is verwoest. Waaronder ook de […]

EKO-scan voor kerken

Een groen getuigenis in de wijk. Dat kunnen we zijn als we als kerk iets laat zien van Gods schepping in en rond het kerkgebouw. Een natuurvriendelijke tuin is goed voor de biodiversiteit en verbindt mensen binnen en buiten de kerk. A Rocha Nederland wil kerken ondersteunen dit waar te maken. Om te laten zien […]

Duurzaamheid voor dominees

De maatschappelijke discussie over duurzaamheid staat hoog op de ‘urgenda’. Ook christenen en kerken worden gedwongen om een visie te ontwikkelen op bijvoorbeeld klimaatverandering en een duurzame levensstijl. Voor veel predikanten en andere ‘kartrekkers’ in de kerk levert dat spannende vragen op. Hoe radicaal kan, wil of durf je te zijn? En hoe verhoudt de […]