Artikelen door Derk Jan Poel

Doe mee met het onderzoek diaconaat 2020

De CGK, NGK en GKv hebben de diaconale handen ineengeslagen en laten gezamenlijk onderzoek doen naar de vraag wat ervoor nodig is om (ook) in de toekomst  een bloeiende diaconale praktijk in de plaatselijke kerken te vinden. Redenen voor dit onderzoek zijn o.a. overheidsbezuinigingen en de grotere eigen verantwoordelijkheid die de overheid bij de burgers […]

Minimaal tienduizend doden tyfoon Filipijnen

Vrijdag werden de Filipijnen getroffen door een supertyfoon Haiyan waarbij circa 4,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden, de schattingen van het dodental lopen op tot tienduizend. ‘De situatie in de Filipijnen is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken […]

Wat doen we na Michazondag?

Op 20 oktober hebben wereldwijd duizenden kerken Micha Zondag gevierd. Maar wat doe je nu na Michazondag?  Wat kunnen we wereldwijd en on onze omgeving doen? Hierna volgen een paar praktische handvatten, verdeeld in: wereldwijd, samen en ik. Waarbij ‘samen’ staat voor wat je met je kerk, bedrijf, buren, gesprekskring of anderen in je omgeving kan doen. […]

Armzalig: informatief en deskundig

Armzalig is een uitgave van ForumC en Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS). Wieke Malda-Douma, de redacteur van Armzalig, schrijft in de inleiding: “Met dit boek willen we laten zien dat armoede en schuldenproblematiek alles met elkaar te maken hebben, en dat beide prominent in onze samenleving aanwezig zijn. Door financiële problemen worden veel mensen uitgesloten van […]

Website vernieuwd

De website van het Diaconaal Steunpunt wordt jaarlijks 40.000 keer bezocht. Het is daarmee een belangrijk medium voor het informeren en ondersteunen van diakenen. Sinds kort is deze website compleet vernieuwd. Naast dat de website een frisse en eigentijdse uitstraling heeft gekregen, zijn er grote verbeteringen doorgevoerd in de structuur van de website. Veel informatie […]

En dat is 60!

Maandag 18 november zal er in Zoetermeer een feestelijke bijeenkomst zijn omdat er de start van de 60ste plaats in Nederland met SchuldHulpMaatje gevierd wordt. Dit landelijk interkerkelijk project geeft plaatselijke kerken een stevig model in handen om mensen met schulden te ondersteunen. Plaatselijke kerken in Zoetermeer willen een bijdrage leveren aan deze groeiende maatschappelijke […]

Voor Elkaar wil weer aan gezonde portemonnee helpen

Stichting Voor Elkaar Zwolle is afgelopen maand officieel van start gegaan met het project SchuldHulpMaatje. Het maatje is een getrainde vrijwilliger die ondersteuning en aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Hiermee vult hij aan waar medewerkers van sociale diensten en maatschappelijk werkers niet aan toekomen vanwege de hoge werkdruk. Dankzij deze extra begeleiding heeft iemand […]

STAGG naar Leliezorg

STAGG wordt onderdeel van de Lelie zorggroep. De christelijke GGZ organisatie die wortelt in de Nederlands Gereformeerde Kerken en Lelie zorggroep hebben daarvoor op 27 september een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat STAGG per 1 januari 2014 toetreedt tot de Lelie zorggroep. De overname biedt STAGG meer stabiliteit in de toekomst en levert […]

De Wegwijzer brengt activiteiten onder bij de Driehoek

De vereniging De Wegwijzer, belangenvereniging voor christenen met psychiatrische problemen, draagt alle activiteiten over aan het kerkmaatschappelijk werk van De Driehoek. De Wegwijzer heeft als doelstelling mensen met psychische moeiten te ondersteunen zodat zij kunnen blijven functioneren binnen hun kerkelijke gemeenschap, met steun vanuit die gemeenschap. De vereniging ziet geen mogelijkheden meer om die doelstelling […]

Omkeercollecte

Een omkeercollecte? Op zondag 30 juni is er in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Barneveld een bijzondere collecte gehouden. Een omkeer collecte; een collecte waarbij je geld krijgt in plaats van dat je geld geeft. Gebruik je talenten! Degenen die mee wilden doen kregen een bedrag van € 5. Als een microkrediet. Het is namelijk […]

Geweldige opbrengst moederdag

De opbrengst van de Moederdagcollecten mei 2013 in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben tot nu toe het geweldige bedrag van €. 5.987,00 opgebracht. Namens St. Newbornlife Nederland, héél hartelijk bedankt! African Mercy De ” African Mercy” ligt momenteel in de haven van Congo-Brazaville en er zullen DV in de komende tijd weer hersteloperaties plaatsvinden bij […]

Yes! Ik ben diaken.

Diakenen hebben een mooie taak. Ze mogen meewerken aan een essentieel onderdeel van het kerk-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op hen af en soms ontsnapt de kreet: “help, ik ben diaken”. Het Diaconaal Steunpunt heeft een geheel vernieuwde brochure uitgebracht om diakenen op weg te helpen. Belangrijke aspecten van het diaconaat […]