Artikelen door Derk Jan Poel

Ieder het zijne

Onder deze titel organiseert de CGK op zaterdag 25 januari de jaarlijkse diakenendag.  ‘Ieder het zijne’ wil zeggen dat we ieder mens gunnen wat hem toekomt. God vraagt van ons dat wij hart voor elkaar hebben en voor elkaar zorgen. Dat we elk mens – geschapen naar Zijn beeld – respect en waarde toekennen, ongeacht […]

Dien je stad ontvangt prijs

Netwerk Dien je Stad uit Ede is winnaar van de Meer dan handen vrijwilligersprijs 2013. Op zaterdag 7 december reikten minister Ronald Plasterk van BZK en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS de prijs uit tijdens de Internationale Vrijwilligersdag in Utrecht. De jury prees het indrukwekkende bereik van het netwerk en noemde het vrijwilligersnetwerk “een […]

Kaartenactie voor vluchtelingen in de cel

Alle vluchtelingen die op Schiphol asiel aanvragen, worden opgesloten. Zelfs gezinnen met kleine kinderen. Deze vluchtelingen zitten soms maanden onschuldig in de cel. Voor hen is het ontzettend belangrijk dat iemand aan hen denkt. Juist in de decembermaand. Om ze een hart onder de riem te steken organiseert VluchtelingenWerk een kaartenactie. Stuur een vluchteling in […]

Time for change

Afgelopen zaterdag vond in Veenendaal de landelijke diakendag plaats, waarvoor veel belangstelling was. Meer dan 200 diakenen lieten zich deze morgen inspireren en informeren. Onder de noemer van ”Time for change” (tijd voor verandering) ging het deze dag over de crisis, de terugtredende overheid en de aantredende kerk. En dan vooral over de plek van diaconaat […]

GKV quota 2014 bekend

Binnen de GKv  kennen we quota voor diaconale organisaties. Deze worden jaarlijks vastgesteld door het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD), op basis van gesprekken met de organisaties. De quota voor 2014 zijn alsvolgt vastgesteld. Elke GKv diaconie wordt hierover per brief inhoudelijk geïnformeerd. Op basis van het quotum per ziel (*) kan iedere diaconie uitrekenen in […]

Hoe doen we goed en recht?

Zo’n zesduizend mensen volgden inmiddels al een Micha Cursus. De cursus over ‘Goed en recht doen’ n.a.v. het Bijbelse Micha 6 vers 8. Dat leverde heel wat aardige initiatieven op: persoonlijk in de keuze voor een meer milieubewust huishouden, een wereldmaaltijd met buurtgenoten. Of nieuwe keuzes in de kerk zoals avondmaal met biologische wijn, faire […]

Doe mee met het onderzoek diaconaat 2020

De CGK, NGK en GKv hebben de diaconale handen ineengeslagen en laten gezamenlijk onderzoek doen naar de vraag wat ervoor nodig is om (ook) in de toekomst  een bloeiende diaconale praktijk in de plaatselijke kerken te vinden. Redenen voor dit onderzoek zijn o.a. overheidsbezuinigingen en de grotere eigen verantwoordelijkheid die de overheid bij de burgers […]