Artikelen door Derk Jan Poel

Website vernieuwd

De website van het Diaconaal Steunpunt wordt jaarlijks 40.000 keer bezocht. Het is daarmee een belangrijk medium voor het informeren en ondersteunen van diakenen. Sinds kort is deze website compleet vernieuwd. Naast dat de website een frisse en eigentijdse uitstraling heeft gekregen, zijn er grote verbeteringen doorgevoerd in de structuur van de website. Veel informatie […]

En dat is 60!

Maandag 18 november zal er in Zoetermeer een feestelijke bijeenkomst zijn omdat er de start van de 60ste plaats in Nederland met SchuldHulpMaatje gevierd wordt. Dit landelijk interkerkelijk project geeft plaatselijke kerken een stevig model in handen om mensen met schulden te ondersteunen. Plaatselijke kerken in Zoetermeer willen een bijdrage leveren aan deze groeiende maatschappelijke […]

Voor Elkaar wil weer aan gezonde portemonnee helpen

Stichting Voor Elkaar Zwolle is afgelopen maand officieel van start gegaan met het project SchuldHulpMaatje. Het maatje is een getrainde vrijwilliger die ondersteuning en aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Hiermee vult hij aan waar medewerkers van sociale diensten en maatschappelijk werkers niet aan toekomen vanwege de hoge werkdruk. Dankzij deze extra begeleiding heeft iemand […]

STAGG naar Leliezorg

STAGG wordt onderdeel van de Lelie zorggroep. De christelijke GGZ organisatie die wortelt in de Nederlands Gereformeerde Kerken en Lelie zorggroep hebben daarvoor op 27 september een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat STAGG per 1 januari 2014 toetreedt tot de Lelie zorggroep. De overname biedt STAGG meer stabiliteit in de toekomst en levert […]

De Wegwijzer brengt activiteiten onder bij de Driehoek

De vereniging De Wegwijzer, belangenvereniging voor christenen met psychiatrische problemen, draagt alle activiteiten over aan het kerkmaatschappelijk werk van De Driehoek. De Wegwijzer heeft als doelstelling mensen met psychische moeiten te ondersteunen zodat zij kunnen blijven functioneren binnen hun kerkelijke gemeenschap, met steun vanuit die gemeenschap. De vereniging ziet geen mogelijkheden meer om die doelstelling […]

Omkeercollecte

Een omkeercollecte? Op zondag 30 juni is er in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Barneveld een bijzondere collecte gehouden. Een omkeer collecte; een collecte waarbij je geld krijgt in plaats van dat je geld geeft. Gebruik je talenten! Degenen die mee wilden doen kregen een bedrag van € 5. Als een microkrediet. Het is namelijk […]

Geweldige opbrengst moederdag

De opbrengst van de Moederdagcollecten mei 2013 in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben tot nu toe het geweldige bedrag van €. 5.987,00 opgebracht. Namens St. Newbornlife Nederland, héél hartelijk bedankt! African Mercy De ” African Mercy” ligt momenteel in de haven van Congo-Brazaville en er zullen DV in de komende tijd weer hersteloperaties plaatsvinden bij […]

Yes! Ik ben diaken.

Diakenen hebben een mooie taak. Ze mogen meewerken aan een essentieel onderdeel van het kerk-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op hen af en soms ontsnapt de kreet: “help, ik ben diaken”. Het Diaconaal Steunpunt heeft een geheel vernieuwde brochure uitgebracht om diakenen op weg te helpen. Belangrijke aspecten van het diaconaat […]

Jongeren en een diaconaal werkende kerk

Hieronder volgt de lezing van Rikko Voorberg die hij heeft gehouden op de landelijke diakendag op 6 oktober 2012.   Hoi allemaal, Ik ben Rikko Voorberg, vader van een zoontje van anderhalf, getrouwd, dus ik hoor d’r niet meer bij – bij de doelgroep. Bij jongeren. En zo te zien de meeste van jullie ook […]

Werken aan werk

De werkloosheid stijgt en dit raakt ook mensen in onze kerken. Steeds vaker komen diakenen in aanraking met werklozen en hun gezinnen, zeker wanneer de (financiële) nood hoog wordt. Samen met het Christennet-werk¦gmv en het Diaconaal Bureau van de CGK organiseert het Diaconaal Steunpunt in oktober een aantal regioavonden voor met name diakenen. Wat kun je als diaconie naast […]

Een diaconale attestatie

Bert van Geer heeft zijn huis inA. verkocht. Hij moet wel, want hij had nogal wat schulden, zo her en der. Maar nu wil hij in een goedkope huurwoning te Z. een nieuwe start maken. Hij vindt het dan ook tamelijk vervelend wanneer hij een maand na de verhuizing wordt gebeld door een diaken uit […]

DS, voor diakenen in de GKv en NGK

Vanaf 1 april wordt het Diaconaal Steunpunt, dat vanuit de GKv is opgezet, gedeeld met de NGK. Om dit moment te markeren en het gebruik van het Diaconaal Steunpunt te stimuleren was er zaterdag 31 maart een startdag georganiseerd voor NGK diaconieën in Utrecht.  Ad de Boer, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK, […]