Artikelen door Derk Jan Poel

Op cursus met Micha

Goed en recht doen. Wie wil dat niet? Maar hoe? Met de Micha Cursus of Micha Young kijkt een groep cursisten in enkele avonden naar de eigen mogelijkheden, gaven (materieel en geestelijk), maar ook naar wat daar van uit te delen is. De Micha Cursus en Micha Young (voor 15-plussers) zijn zo ideale diaconale  tools […]

Werken aan werk toolbox

Een jaar na ‘Als het om de centen gaat’ ligt er opnieuw een gezamenlijke uitgave met het diaconaal bureau van de CGK. En de thematiek is actueel: menig diaconie heeft tegenwoordig te maken met de gevolgen van werkloosheid, in de gemeente en daarbuiten. Wij hopen dat je met de informatie en tips uit deze toolbox […]

#Diaconaat jeugdwerktrend in 2014

Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) wil met tien trends voor 2014 de kerken prikkelen om na te denken over hun eigen jeugdwerk. Eén van de trends voor 2014 is #Diaconaat. Het NGJ schrijft daarover: Diaconaat is het nieuwe missionaire jeugdwerk De maatschappij roept steeds krachtiger om de praktische kant van het christendom. Die trend is niet […]

Ieder het zijne

Onder deze titel organiseert de CGK op zaterdag 25 januari de jaarlijkse diakenendag.  ‘Ieder het zijne’ wil zeggen dat we ieder mens gunnen wat hem toekomt. God vraagt van ons dat wij hart voor elkaar hebben en voor elkaar zorgen. Dat we elk mens – geschapen naar Zijn beeld – respect en waarde toekennen, ongeacht […]

Dien je stad ontvangt prijs

Netwerk Dien je Stad uit Ede is winnaar van de Meer dan handen vrijwilligersprijs 2013. Op zaterdag 7 december reikten minister Ronald Plasterk van BZK en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS de prijs uit tijdens de Internationale Vrijwilligersdag in Utrecht. De jury prees het indrukwekkende bereik van het netwerk en noemde het vrijwilligersnetwerk “een […]

Kaartenactie voor vluchtelingen in de cel

Alle vluchtelingen die op Schiphol asiel aanvragen, worden opgesloten. Zelfs gezinnen met kleine kinderen. Deze vluchtelingen zitten soms maanden onschuldig in de cel. Voor hen is het ontzettend belangrijk dat iemand aan hen denkt. Juist in de decembermaand. Om ze een hart onder de riem te steken organiseert VluchtelingenWerk een kaartenactie. Stuur een vluchteling in […]

Time for change

Afgelopen zaterdag vond in Veenendaal de landelijke diakendag plaats, waarvoor veel belangstelling was. Meer dan 200 diakenen lieten zich deze morgen inspireren en informeren. Onder de noemer van ”Time for change” (tijd voor verandering) ging het deze dag over de crisis, de terugtredende overheid en de aantredende kerk. En dan vooral over de plek van diaconaat […]

GKV quota 2014 bekend

Binnen de GKv  kennen we quota voor diaconale organisaties. Deze worden jaarlijks vastgesteld door het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD), op basis van gesprekken met de organisaties. De quota voor 2014 zijn alsvolgt vastgesteld. Elke GKv diaconie wordt hierover per brief inhoudelijk geïnformeerd. Op basis van het quotum per ziel (*) kan iedere diaconie uitrekenen in […]