Artikelen door Derk Jan Poel

Open huis Sprank

Op zaterdag 15 maart opent Sprank haar deuren. Tijdens de Open dag van zorg en welzijn zijn bezoekers op 16 verschillende locaties welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Sprank is een stichting met een gereformeerde identiteit en biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Belangstellenden kunnen kennis maken met de zorg […]

stad in bloei themapakket

Met het Stad in bloei themapakket daagt de natuurbeweging A Rocha christenen uit met nieuwe ogen naar de eigen omgeving te kijken en daar wat mee te doen. Aan de hand van dit pakket kunnen kerken en (bijbelstudie)groepen zich verdiepen in de relatie tussen geloof en de zorg voor de schepping. Dat kan bijvoorbeeld goed in het […]

Voorbede in Groningen

Voorbede voor de moeiten van onze medemens is een belangrijk onderdeel in onze erediensten. In Groningen wordt dat komende zondag concreet opgepakt: Vanwege de moeiten en onrust in de provincie Groningen hebben de twee predikanten van Schildwolde (PKN en GKV) het initiatief genomen tot een voorbedezondag in de Groningse kerken op 2 februari a.s. Door […]

Handreiking goede doelen

Er bestaat een lijst met namen van organisaties die als goede doelen zijn aangemerkt. Daarnaast zijn er nog veel goede doelen die niet op die lijst staan vermeld, maar die (regelmatig) aan diakenen een verzoek doen om financiële ondersteuning. Om diakenen te helpen bij de vraag of deze andere goede doelen voor een diaconale gift in […]

Collecte app voor smartphone en tablet

In het forum is een vraag gepost over een nieuw te ontwikkelen collecte app. Het idee is om een app te ontwikkelen voor smartphones en tablets waarmee kerkbezoekers een bijdrage kunnen leveren voor de collecte. Een kerk (diaconie) kan dan de collectedoelen van tevoren invoeren, zodat een bezoeker van de kerkdienst dan tijdens de collecte (of […]

Eenzaamheid(sbestrijding) door kerken in Delfshaven

Een mooi initiatief uit Delftshaven op het terrein van eenzaamheid(sbestrijding): Ken je meer van dit soort intiatieven of heb je tips of suggesties? Deel ze dan hieronder.   Gebruikte afbeelding: Will G Clark    

Op cursus met Micha

Goed en recht doen. Wie wil dat niet? Maar hoe? Met de Micha Cursus of Micha Young kijkt een groep cursisten in enkele avonden naar de eigen mogelijkheden, gaven (materieel en geestelijk), maar ook naar wat daar van uit te delen is. De Micha Cursus en Micha Young (voor 15-plussers) zijn zo ideale diaconale  tools […]

Werken aan werk toolbox

Een jaar na ‘Als het om de centen gaat’ ligt er opnieuw een gezamenlijke uitgave met het diaconaal bureau van de CGK. En de thematiek is actueel: menig diaconie heeft tegenwoordig te maken met de gevolgen van werkloosheid, in de gemeente en daarbuiten. Wij hopen dat je met de informatie en tips uit deze toolbox […]

#Diaconaat jeugdwerktrend in 2014

Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) wil met tien trends voor 2014 de kerken prikkelen om na te denken over hun eigen jeugdwerk. Eén van de trends voor 2014 is #Diaconaat. Het NGJ schrijft daarover: Diaconaat is het nieuwe missionaire jeugdwerk De maatschappij roept steeds krachtiger om de praktische kant van het christendom. Die trend is niet […]

Ieder het zijne

Onder deze titel organiseert de CGK op zaterdag 25 januari de jaarlijkse diakenendag.  ‘Ieder het zijne’ wil zeggen dat we ieder mens gunnen wat hem toekomt. God vraagt van ons dat wij hart voor elkaar hebben en voor elkaar zorgen. Dat we elk mens – geschapen naar Zijn beeld – respect en waarde toekennen, ongeacht […]