Artikelen door Derk Jan Poel

Werkconferentie Integral Mission

Op 24 januari 2019 organiseert Tear voor de vierde keer een werkconferentie over Integral Mission, dit keer  in Den Haag. Predikanten, voorgangers, diakenen en kerkelijk werkers bezinnen zich tijdens deze dag op de principes van integral mission: de overtuiging dat Gods missie betrekking heeft op alle aspecten van het leven. Daarbij horen het geestelijke en […]

Proof Bakery

Veel prachtige mensen leven in Gods schepping. Gelukkig maar. Wat een voorrecht om te ontdekken hoe zij de wereld mooier kleuren. Neem Vicky uit Vathorst. Dit jaar is zij gestart met haar Proof Bakery. Daar kun je degelijk gedesemd brood kopen en koffiedrinken met elkaar. Verder kun je deelnemen aan dit experiment via crowdfunding. Jouw […]

Inlia doet urgente oproep: een lege stoel met Kerst…

Een kwart miljoen mensen tekenen een petitie, 38 hoogleraren onderschrijven een ‘schadenota’, 134 gemeenteraden nemen een motie aan: steeds sterker klinkt de roep om een ruimhartig kinderpardon. Inlia roept alle kerken, gemeenten, parochies en ambtsdragers op om ook zichtbaar te maken dat we begaan zijn met het lot van de ongeveer 400 kinderen die nog […]

Raad van Kerken: Pas regeling kinderpardon toe

In een brief aan de regering roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Kerkasiel Directe aanleiding tot de oproep […]

Brand op zorgboerderij Fraam

In de nacht van zondag op maandag 3 december rond 1.15 uur is brand uitgebroken op Dagbesteding Fraam in Middelstum. De twee bewoners van het huis hebben zichzelf in veiligheid gebracht en hebben de brandweer gewaarschuwd. Het vuur sloeg snel om zich heen, waardoor een groot gedeelte van de boerderij is verwoest. Waaronder ook de […]

EKO-scan voor kerken

Een groen getuigenis in de wijk. Dat kunnen we zijn als we als kerk iets laat zien van Gods schepping in en rond het kerkgebouw. Een natuurvriendelijke tuin is goed voor de biodiversiteit en verbindt mensen binnen en buiten de kerk. A Rocha Nederland wil kerken ondersteunen dit waar te maken. Om te laten zien […]