Artikelen door Derk Jan Poel

symposium voor 50 jaar Red een Kind

Red een Kind bestaat 50 jaar. Daarom organiseert zij een Symposium met als thema ‘Samen kerk in de wereld’. De dag is gericht op predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers en leidinggevenden. De inhoud in het kort Dagvoorzitter Ds. Henk van der Velde uit NGK Voorthuizen. Hoofd en handen in dienst van het hart. door Dick Westerkamp, […]

Noodhulp voor Sulawesi en Lombok

Indonesië is opnieuw getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. Op het eiland Sulawesi zijn al meer dan 1200 doden gemeld. De verwoesting is groot, veel mensen worden vermist en huizen en gebouwen zijn verwoest of onder water gelopen. Het Christelijk Noodhulpcluster is een noodhulpactie gestart. Help mee voor onderdak, warme dekens en voedsel. Noodhulp Sulawesi […]

Het is goed spul!

Sinds een jaar ondersteunt het Diaconaal Steunpunt diaconieën met Bloeiend diaconaat: een cursus gebaseerd op e-learning en ontwikkeld in samenwerking met de CGK. De reacties die we terug krijgen zijn positief. Zo ook van Aad Kraan, Harmen Eckhardt en Anthonie Hogedoorn, diakenen van de CGK Dordrecht Zuid. Zij hebben samen de cursus gevolgd en delen […]

Dankdag: dankbaarheid doorgeven

Woensdag 7 november is het weer dankdag. Een mooi moment om onze dankbaarheid concreet door te geven. Via een aantal concrete doelen voor de dankdagcollecte kunnen we een steentje bijdragen aan het versterken van diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Dit jaar aandacht voor schoolbouw op Java, zelfhulpgroepen in Afrika, moeder-kind-weekenden voor alleenstaande vluchtelingen en noodhulp op […]

Geef kledingpakketten via Clothing4U

Clothing4U is een inspirerend maatschappelijk project dat diakenen de mogelijkheid biedt een pakket met nieuwe kleding te geven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Hoe het werkt Het is niet mogelijk om als particulier een pakket aan te vragen. De pakketten worden aangevraagd door kerken of instanties. Ook diakenen kunnen dus een pakket weggeven […]

Kerkproeverij 2018

Ook in 2018 vindt Kerkproeverij weer plaats! Kerkproeverij is een mooie aanleiding om iemand uit jouw omgeving te laten kennismaken met de plek die voor jou zo waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de koffie.  Kerkproeverij is dit jaar op […]

“Wij vragen de regering om een humaan asielbeleid”

Eenentwintig maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties hebben de handen ineen geslagen. Met een gezamenlijke oproep reageren zij op het instemmen van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU.  Gezamenlijk vragen zij de regering om een humaan asielbeleid in lijn met het internationale recht. EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van het migratie- en vluchtelingenvraagstuk […]

20 jaar dienen, delen en doen

Het Diaconaal Steunpunt heeft de bundel ‘Dienen, delen & doen’ uitgebracht met 20 inspirerende diaconale ideeën. Aanleiding was het 20-jarig bestaan van het Steunpunt. Dit werd dinsdag 19 juni gevierd met een netwerkdiner in De Gift City in Zwolle. Praktische hulp aan buurtbewoners, een verwendag voor alleenstaande moeders, of het organiseren van een tijdcollecte: de […]

GroeneKerkenroute voert langs duurzame kerken

De GroeneKerkenactie houdt op zaterdag 23 juni in vijf regio’s een GroeneKerkenroute. Elke fietsroute voert langs drie tot zes kerken die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. De organisatie hoopt dat de route belangstellenden zelf ook aanzet tot groene stappen. Er zijn vijf fietsroutes uitgezet in alle uithoeken van het land. De startpunten zijn: […]

Maak werk van inwerken

Elk jaar worden er nieuwe diakenen benoemd. Vaak zijn het jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Vanaf het moment dat ze ja hebben gezegd, komen er allerlei vragen op hen af. Een duidelijk inwerkprogramma draagt bij aan een goede start van een nieuwe diaken en aan een gezonde diaconie en gemeente. Want waar heb […]

Stichting Gave organiseert Vluchtelingengebedsdag

Zondag 24 juni: samen bidden voor vluchtelingen wereldwijd Nieuwkomers voelen zich vaak eenzaam. Zij verdienen een écht thuis. Zodat zij zich geliefd en gezien voelen, een nieuw leven opbouwen, tot bloei komen. Gebed én betrokkenheid van christenen in Nederland is daarvoor onmisbaar. Op de speciale Vluchtelingengebedsdag op zondag 24 juni vraagt de interkerkelijke Stichting Gave daar […]