Artikelen door Derk Jan Poel

GroeneKerkenroute voert langs duurzame kerken

De GroeneKerkenactie houdt op zaterdag 23 juni in vijf regio’s een GroeneKerkenroute. Elke fietsroute voert langs drie tot zes kerken die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. De organisatie hoopt dat de route belangstellenden zelf ook aanzet tot groene stappen. Er zijn vijf fietsroutes uitgezet in alle uithoeken van het land. De startpunten zijn: […]

Maak werk van inwerken

Elk jaar worden er nieuwe diakenen benoemd. Vaak zijn het jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Vanaf het moment dat ze ja hebben gezegd, komen er allerlei vragen op hen af. Een duidelijk inwerkprogramma draagt bij aan een goede start van een nieuwe diaken en aan een gezonde diaconie en gemeente. Want waar heb […]

Stichting Gave organiseert Vluchtelingengebedsdag

Zondag 24 juni: samen bidden voor vluchtelingen wereldwijd Nieuwkomers voelen zich vaak eenzaam. Zij verdienen een écht thuis. Zodat zij zich geliefd en gezien voelen, een nieuw leven opbouwen, tot bloei komen. Gebed én betrokkenheid van christenen in Nederland is daarvoor onmisbaar. Op de speciale Vluchtelingengebedsdag op zondag 24 juni vraagt de interkerkelijke Stichting Gave daar […]

#Durfte: een leervorm met lef

Hoe spreek je jongeren aan met het evangelie? Hoe betrek je hen bij de kerk of krijg je hen in beweging voor de medemens? #Durfte steekt in op de interesses van jongeren en daagt hen uit hun talenten te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Ondertussen krijgen ze ruimte om te groeien in het geloof […]

Spelend leren over gerechtigheid met Micha Kids

Met Micha Kids biedt Micha Nederland nu ook materiaal aan voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. In vijf bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan de orde, waardoor kinderen spelenderwijs meer leren over wat gerechtigheid is en hoe zij daar voor op kunnen komen. De bijeenkomsten bestaan uit gebed, liederen, een bijbelverhaal, verschillende interactieve werkvormen […]

Kerk en AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook voor kerken en diaconieën heeft dit gevolgen. Laatste update: 1-5-2018 Kerk en AVG Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden […]

Zeven vragen over de kerkorde

De Generale Synode en Landelijke Vergadering van 2017 hebben belangrijke stappen gezet richting eenwording  van de GKV en de NGK. Voor dit proces moet natuurlijk het een en ander worden geregeld. Zo wordt er ook gekeken naar een kerkorde voor de straks herenigde kerken. Het Diaconaal Steunpunt wil hier graag inhoudelijk aan bijdragen en is […]

Op vakantie als je het niet kunt betalen

Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar wat als je dat niet kunt betalen? Met Zo’n vakantie kun je er toch uit! Zo’n vakantie wil mensen, uit de gereformeerde en reformatorische kerken die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen. Wanneer iemand […]

Bijbelleesrooster voor de veertigdagentijd

Woensdag 14 februari begint de 40dagentijd. Deze tijd is heel geschikt om je te laten raken door de barmhartigheid van God. Dit leesrooster wil je daarbij helpen. Het is opgesteld vanuit een verlangen opnieuw het belang van barmhartigheid te ontdekken. De woorden van Jezus houden ons de werken van barmhartigheid als een spiegel voor, om te […]

Newbornlife eindejaars-verdubbelingsaktie 2017

Afgelopen december hield stichting Newbornlife Nederland een eindejaarsaktie en haalde hiermee €. 21.436,= op. De opbrengst werd door een anonieme donor verdubbeld tot €. 42.870,= en overtrof daarmee verreweg de verwachtingen. Een geweldige opbrengst voor hersteloperaties van vrouwen in Afrika met een gat in hun urineblaas. Wat een zegen! Newborn life kan kerken en particulieren sinds […]