Artikelen door Derk Jan Poel

Kerk in de buurt initiatieven

Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. […]

Groen geloven

Steeds meer christenen en kerken zijn bezig met een duurzame levensstijl. Groen Geloven helpt je verder op weg. Op Groen Geloven wordt je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en duik je samen met anderen de Bijbel in. Je ontdekt welke concrete stappen jij nog meer kunt zetten om thuis, in […]

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit nieuwe werkveld zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied […]

Micha Zondag 2019 zet zorg voor dieren in de schijnwerpers

Doen jullie dit jaar ook mee met jullie gemeente? Na thema’s als armoede, onrecht en klimaatverandering, staat dit jaar de zorg voor dieren centraal op de jaarlijkse Micha Zondag. Het officiële thema luidt: ‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Annemarthe van Micha Nederland licht toe: “De hele Bijbel getuigt van Gods liefde voor Zijn […]

Inwerken van nieuwe diakenen

We zitten midden in de periode dat er weer nieuwe diakenen worden benoemd. Vaak jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Een duidelijk inwerkprogramma helpt hen bij het maken van een goede start. En dat komt het werk van de diaconie en gemeente zeker ten goede. Eerste indruk Een eerste indruk is vaak heel erg […]

Geloven heeft een groen hart

Ecologische gerechtigheid, is dat een thema waar kerken zich mee bezig moeten houden, en zo ja, hoe dan? Deze vragen stonden centraal op de studiedag ecologische gerechtigheid op 8 mei, georganiseerd door o.a. Tear, A Rocha en Micha Nederland. Gaat omzien naar mensen in nood samen met omzien naar de schepping? Een gezonde leefomgeving draagt […]

reminder armoede onderzoek 2019

Op dit moment vindt een landelijk armoede-onderzoek plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, waar ook het Diaconaal Steunpunt actief deelnemer van is. Het armoedeonderzoek brengt de diaconale hulpverlening door kerken in Nederland in kaart. Ook dit jaar worden de diaconieën van de GKv NGK en CGK uitgenodigd mee te doen. Meedoen is […]

Kerk in de buurt

Kerk in de buurt helpt kerken die relaties willen opbouwen met mensen in hun dorp of wijk.  Met een praktische startgids kun je ontdekken wat past bij je buurt en bij de eigen gemeente. En er is begeleiding om te kiezen en te starten met een initiatief. Kerk in de buurt is een initiatief van de Protestantse Kerk […]