Artikelen door Derk Jan Poel

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit nieuwe werkveld zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied […]

Micha Zondag 2019 zet zorg voor dieren in de schijnwerpers

Doen jullie dit jaar ook mee met jullie gemeente? Na thema’s als armoede, onrecht en klimaatverandering, staat dit jaar de zorg voor dieren centraal op de jaarlijkse Micha Zondag. Het officiële thema luidt: ‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Annemarthe van Micha Nederland licht toe: “De hele Bijbel getuigt van Gods liefde voor Zijn […]

Inwerken van nieuwe diakenen

We zitten midden in de periode dat er weer nieuwe diakenen worden benoemd. Vaak jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Een duidelijk inwerkprogramma helpt hen bij het maken van een goede start. En dat komt het werk van de diaconie en gemeente zeker ten goede. Eerste indruk Een eerste indruk is vaak heel erg […]

Geloven heeft een groen hart

Ecologische gerechtigheid, is dat een thema waar kerken zich mee bezig moeten houden, en zo ja, hoe dan? Deze vragen stonden centraal op de studiedag ecologische gerechtigheid op 8 mei, georganiseerd door o.a. Tear, A Rocha en Micha Nederland. Gaat omzien naar mensen in nood samen met omzien naar de schepping? Een gezonde leefomgeving draagt […]

reminder armoede onderzoek 2019

Op dit moment vindt een landelijk armoede-onderzoek plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, waar ook het Diaconaal Steunpunt actief deelnemer van is. Het armoedeonderzoek brengt de diaconale hulpverlening door kerken in Nederland in kaart. Ook dit jaar worden de diaconieën van de GKv NGK en CGK uitgenodigd mee te doen. Meedoen is […]

Kerk in de buurt

Kerk in de buurt helpt kerken die relaties willen opbouwen met mensen in hun dorp of wijk.  Met een praktische startgids kun je ontdekken wat past bij je buurt en bij de eigen gemeente. En er is begeleiding om te kiezen en te starten met een initiatief. Kerk in de buurt is een initiatief van de Protestantse Kerk […]

Eerlijk

Meewerken aan een meer rechtvaardige wereld, waarin iedereen tot zijn of haar recht komt, daar kunnen we hier en nu al mee beginnen. En dan gaat het om wat je wel kan doen en niet om wat je niet kan doen. Begin met die dingen waar je wel invloed op hebt.  Stapje voor stapje. Er […]

Website en toolkit voor diaconale platformen

Kerken hebben een eigen rol in het omzien naar en het bieden van ondersteuning aan de naaste in en buiten de kerk. Dat is soms een hele opgave voor kerken en diakenen. Met alle veranderingen in kerk en samenleving komt er veel op de diaconieën af. Hoe kunnen diaconieën met beperkte middelen zo goed mogelijk steun […]

Op vakantie met Zo’n vakantie

Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar vakantie is wel een dure en ingewikkelde manier om op adem te komen… Stichting Zo’n vakantie wil mensen, met name uit de christelijke kerken, die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen. “Alles was […]

Pop-up kerk Apeldoorn in de dagen voor Pasen

In de dagen voor pasen starten verschillende kerkgenootschappen een Pop-up kerk in Apeldoorn. Deze zal vlakbij het station komen te staan. In de pop-up kerk vindt dagelijks een algemeen programma plaats. Mensen kunnen even binnenlopen, of op het veld rondom plaatsnemen. In de Pop-up kerk is koffie en thee, de mogelijkheid een kaarsje aan te […]