Artikelen door Derk Jan Poel

Kerk en AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook voor kerken en diaconieën heeft dit gevolgen. Kerk en AVG Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Het […]

Zeven vragen over de kerkorde

De Generale Synode en Landelijke Vergadering van 2017 hebben belangrijke stappen gezet richting eenwording  van de GKV en de NGK. Voor dit proces moet natuurlijk het een en ander worden geregeld. Zo wordt er ook gekeken naar een kerkorde voor de straks herenigde kerken. Het Diaconaal Steunpunt wil hier graag inhoudelijk aan bijdragen en is […]

Op vakantie als je het niet kunt betalen

Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar wat als je dat niet kunt betalen? Met Zo’n vakantie kun je er toch uit! Zo’n vakantie wil mensen, uit de gereformeerde en reformatorische kerken die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen. Wanneer iemand […]

Bijbelleesrooster voor de veertigdagentijd

Woensdag 14 februari begint de 40dagentijd. Deze tijd is heel geschikt om je te laten raken door de barmhartigheid van God. Dit leesrooster wil je daarbij helpen. Het is opgesteld vanuit een verlangen opnieuw het belang van barmhartigheid te ontdekken. De woorden van Jezus houden ons de werken van barmhartigheid als een spiegel voor, om te […]

Newbornlife eindejaars-verdubbelingsaktie 2017

Afgelopen december hield stichting Newbornlife Nederland een eindejaarsaktie en haalde hiermee €. 21.436,= op. De opbrengst werd door een anonieme donor verdubbeld tot €. 42.870,= en overtrof daarmee verreweg de verwachtingen. Een geweldige opbrengst voor hersteloperaties van vrouwen in Afrika met een gat in hun urineblaas. Wat een zegen! Newborn life kan kerken en particulieren sinds […]

Wortel schieten

De nieuwe veertigdagenkalender van Tear ligt voor je klaar. Tijdens de veertigdagentijd kan je met de hele gemeente meedoen. De kalender biedt voor elk van de veertig dagen een Bijbelse overdenking om stil te staan en een praktische tip om in beweging te komen. Allemaal om je te inspireren tijdens de veertig dagen voor Pasen. De dagelijkse stukjes […]

Rechten en plichten van asielzoekers

In Nederland hebben asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning verschillende rechten en plichten. Hoe zit dat precies? In deze factsheet krijg je antwoord op vragen als: hebben asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang een woning? Na een eerste hoofdstuk over het verloop van de asielprocedure, gaat de […]

Een warm hart

Duizenden vluchtelingen zijn deze feestdagen gescheiden van hun geliefde en kinderen. Door oorlog of onderdrukking, raakten hun gezinnen verscheurd. Wil jij hen, en andere vluchtelingen, een hart onder de riem steken? Stuur dan een ‘Warm Hart’-ansichtkaart! Met een ‘Warm Hart-kaart’ laat je vluchtelingen weten dat je aan hen denkt. Vluchtelingenwerk Nederland zorgt ervoor dat de kaart […]

Stuur een kaartje!

In Nederland zijn er 4,1 miljoen 55-plussers. Maar wist je dat hiervan meer dan 1 miljoen zich eenzaam voelt? Niemand wil zich eenzaam voelen. Jij niet, je buurvrouw niet, je vader niet en je kerkgenoot niet. Ken jij iemand die alleen is of zich alleen voelt en wil je graag iets voor diegene doen? LPB media […]