Artikelen door Alize Bijkerk

Tips voor een diaconale zondag

Een diaconale zondag: ook in jouw gemeente? Veel kerken organiseren elk jaar een diaconale zondag. Bijvoorbeeld in aansluiting op de Micha Zondag of als afsluiting van de veertigdagentijd. Deze dag staat in het teken van dienstbaarheid en barmhartigheid naar de naaste, met bijvoorbeeld speciale aandacht voor ouderen, buurtgenoten of vluchtelingen. De invulling van deze dag […]

Nieuw: online videocursus ‘Bloeiend diaconaat’

‘Ben je op zoek naar een manier om het diaconaat in je gemeente nog meer te laten bloeien in een wereld die volop in verandering is, en kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken, dan is de nieuwe videocursus “Bloeiend diaconaat” iets voor jullie.’ Deze woorden komen uit de promotievideo van de online videocursus ‘Bloeiend […]

Ook Almere collecteert via de app

Geen contant geld in je portemonnee of collectemunten die op zijn? Met de komst van de app is dit probleem verleden tijd. In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Almere maken ze gebruik van een app die collecteren via je mobiel mogelijk maakt. Sinds een half jaar kunnen gemeenteleden van de gemeente Levend Water het geld […]

Stuur een kerstgroet

Voor de negende keer organiseert Ark Mission een kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. Een kaart kan voor hen een bemoediging zijn als rond kerst het gemis aan huiselijke gezelligheid zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 gevangenen en daklozen verrast door een kaart. Ark Mission werkt daarbij samen met het Justitiepastoraat en […]

Naast Micha Zondag nu ook Micha Zaterdag

Speciaal voor het jubileumjaar organiseert Micha Nederland dit jaar naast de Micha Zondag ook een Micha Zaterdag. Op deze praktijkdag gaan door heel het land mensen aan de slag voor gerechtigheid. Stil staan bij gerechtigheid gaat hand in hand met in beweging komen. Daarom heeft Micha Nederland in samenwerking met Stichting HiP en Stichting Present […]

Brochure ‘Meer dan woorden’

Gave presenteert een handige brochure voor vrijwilligers die taalondersteuning geven aan vluchtelingen. Taalondersteuning geven aan een vluchteling is ‘meer dan woorden’. Het is een mooie manier om een persoonlijk contact op te bouwen en Gods liefde te laten zien. Kennis van onze taal en cultuur helpt vluchtelingen om hun weg te vinden in een voor […]

Wijn of druivensap?

In een aantal gemeenten speelt het op het moment: waarmee vul je de avondmaalsbekers, met wijn of met druivensap? Of kunnen de avondmaalsgangers zelf kiezen? Dat laatste was tot nu toe het geval in bijvoorbeeld de NGK Leidsche Rijn. Daar werden wijn en druivensap aangeboden in kleine bekertjes, maar vanaf nu alleen nog maar druivensap. […]

Tijdcollecte organiseren

Tijd is geld, zei de Amerikaanse autofabrikant Henry Ford al. Dus waarom zou je niet een collecte houden waarbij mensen tijd beschikbaar stellen? Vanuit de overtuiging dat de collecte een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het kerk zijn is, wijzen we als Diaconaal Steunpunt op de mogelijkheid om tijd of deskundigheid ter beschikking te stellen. […]

Lokale kerk is hart van christelijk-sociale beweging

Op 31 augustus begon het driedaags Christelijk-Sociaal Congres over de kracht van verbondenheid. Het is mooi dat daar veel christelijke organisaties bij elkaar zijn. Maar hoe zit het met hun relatie met hun bron: de kerk? Tiemen Zeldenrust daagt kerken en christelijke organisaties uit na te denken over hoe ze in verbondenheid waarde toe kunnen voegen aan de samenleving.  Het Christelijk-Sociaal […]

Collectequiz in Gkv Heemse

Hoeveel collectemunten zijn er nodig voor een krat bier? Antwoord: dertig witte munten van 30 cent (de Gkv Heemse kent – uiteraard – ook duurdere collectemunten). Het was één van de vragen tijdens de collectequiz. Andere vragen gingen over het doel van de collecte en over waar je mee bezig bent tijdens de collecte. De […]

Jubileumconcert Micha Nederland

Op 1 oktober organiseert Micha Nederland een concert om haar tienjarig jubileum te vieren. Schrijvers voor Gerechtigheid neemt de muzikale invulling van de avond voor haar rekening. Daarnaast blikt Micha Nederland kort terug op de afgelopen jaren en is er de lancering van een ludieke actie. In 2016 viert Micha Nederland haar tienjarig bestaan. Micha […]