armoede onderzoek 2019

Van oudsher heeft de diaconie een belangrijke taak in het steunen van mensen in financiële nood. Het is een taak die de laatste jaren weer actueel geworden is, doordat het sociale vangnet steeds grotere mazen kreeg waar mensen doorheen dreigen te vallen. Maar wat zijn nu precies de ontwikkelingen in de hulpverlening van kerken?

Om dat in beeld te krijgen, loopt op dit moment het landelijke armoedeonderzoek 2019. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, waar ook het Diaconaal Steunpunt actief bij is aangesloten. Het armoedeonderzoek brengt de diaconale hulpverlening door kerken in Nederland in kaart. Net als voorgaande keren worden ook de diaconieën van de GKv NGK en CGK uitgenodigd mee te doen. Het tweejaarlijkse onderzoek maakt vergelijkingen mogelijk op het terrein van diaconale hulpverlening. Meedoen is daarom van harte aanbevolen!

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport met conclusies en aanbevelingen voor de kerken, de lokale overheid en de landelijke overheid. Doel is de inzet tegen armoede te verbeteren. 

Hoe doe je mee?
Meedoen kan eenvoudig door het invullen van een online vragenlijst. Je vult de vragenlijst een keer in namens de diaconie. Het gaat daarbij om de gegevens van 2018.

Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek en kies ‘Overige kerkgenootschappen.
De deadline voor het invullen is 26 mei

De achtergronden van het armoedeonderzoek lees je hier.