Menu
Het evangelie leven door dienen, delen en doen

MICHA CURSUS

zorgen voor elkaar en de schepping

Het evangelie leven door dienen, delen en doen

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt