WMO2015 - een tussenevaluatie

Begin van dit jaar is de vernieuwde Wmo in werking getreden. Met de invoering van deze wet doet de overheid nadrukkelijk een stap terug en laat ze meer over aan de burgers en hun sociale netwerk. Wanneer we nu hulp nodig hebben, wordt concreet van ons verwacht dat we eerst een beroep doen op onze eigen omgeving en daarna pas op de overheid.

Kerken

Als kerken krijgen we ook te maken met deze ontwikkelingen. Misschien merk je nu al dat er op kerken/diaconieën een groter beroep wordt gedaan. Vanuit onze diaconale opdracht krijgen we nieuwe kansen om kerk te zijn in de samenleving. Dat sluit prachtig aan bij het verlangen om meer diaconaal betrokken te zijn buiten onze eigen gemeenschap (zie de uitkomsten van het rapport Help! op www.diaconaat2020.nl).  Het kerkelijk landschap is de afgelopen decennia wel behoorlijk veranderd. Ook voor kerken is het daarom best even weer zoeken. Dat vraagt om nieuwe initiatieven, experimenten en pilotprojecten. En daarnaast om ruimte om fouten te maken. Het vraagt lef om lief te hebben (thema afgelopen diakenendag).

Tussenevaluatie

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Tijd voor een tussenevaluatie. Wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving voor ons als kerken? En waar loop je als diaconie dan tegenaan in je eigen gemeente, maar bijvoorbeeld ook in je buurt of wijk? Welke initiatieven zijn de moeite van het delen waard en hoe kunnen we van elkaar leren?

Over deze en andere vragen willen we met elkaar in gesprek. Je bent van harte welkom op een van de acht regioavonden. Deze avonden worden georganiseerd door het Diaconaal Bureau en het Diaconaal Steunpunt. Je deelname is gratis en wordt zeer op prijs gesteld.

Vragen en initiatieven

Heb je concrete vragen of ken je boeiende initiatieven? Wij zouden het heel fijn vinden als je deze aan ons doorgeeft, bij voorkeur via mail.