Tot aan de uitersten van de aarde. Op allerlei manieren is de kerk wereldwijd betrokken bij het bestrijden van armoede en onrecht en het verspreiden van het Evangelie in woord en daad.

Onderwerpen

Noodhulp

Moderne slavernij

Vluchtelingen

Ontwikkelingswerk

Hulporganisaties