Micha Nederland

Het Diaconaal Steunpunt is lid van Micha Nederland. Diakenen mogen gemeenteleden oproepen om stelling te nemen tegen armoede en onrecht, dichtbij en veraf. Niet vanuit schuldgevoel maar vanuit een besef van genade. Samen met Micha Nederland wil het DS diakenen helpen om de daad bij het woord te voegen. Eén van de activiteiten van Micha Nederland is het ontwikkelen van acties en materialen. Kijk voor meer informatie op www.michacampagne.nl

Micha Nederland

Dietrich Bonhoeffer

Het is niet onze taak simpelweg de wonden te verbinden van hen die onder de wielen van onrecht terecht komen, maar juist om een spaak te drijven in het wiel zélf

Dietrich BonhoefferTheoloog en verzetsheld

Is God ‘fair-trade’?

Hoe ga jij om met deze ongelijkheid in de wereld? In deze Denkstof video legt Rikko Voorberg uit hoe God aankijkt tegen ongelijkheid en slavernij. Een filmpje dat tot nadenken stemt en dat ook goed aansluit bij de Micha cursus.

Er is nog steeds veel slavernij. Miljoenen mensen zijn letterlijk eigendom van hun bazen. Een voorbeeld zijn kindsoldaten in Colombia of kinderen die als slaaf werken op de Cacaoplantages in Ivoorkust. En nog veel meer mensen zijn zo afhankelijk van hun werkgevers, dat ze ook niet vrij zijn. Neem bijvoorbeeld de kostwinner van een gezin die slecht betaalt en behandelt wordt maar geen uitzicht heeft op een andere baan. Maar wat als blijkt dat producten die jij koopt, door hen gemaakt zijn? Is er een manier om slavernij te bestrijden? En wat heeft Jezus daarmee te maken?

 

Veel van onze rijkdom is beschikbaar omdat arme mensen daar keihard voor werken.

Verder bespreken

Gebruik de kant en klare PDF’s met een avondvullend programma voor op een jeugdgroep, vereniging of catechese. Je vindt hierin ook de uitgeschreven tekst van de video. Voor de gespreksleider is een aparte PDF beschikbaar.

Gebruikte bijbelteksten

  • Leef vrij – Deuteronomium 5:12-15; 8:12-18
  • ‘Sabbat voor jou’ – Marcus 2:27-28
  • ‘Jezus bevrijdt’ – Lucas 4:16-21; Hebreeën 2:14-15
  • Mensen maken God tot slaaf – Matteüs 21:33-45
  • ‘Bespaar me je liederen’ – Amos 5:21-24
  • ‘God hoort slaven’ – Jakobus 5:1-6

Bron: EO denkstof 

DIVE: programma over het doen van recht voor kerken
IJM wil samen met kerken optrekken om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om recht te doen. Met hun DIVE-programma bieden zij kerken een handvat om in het thema van bijbelse gerechtigheid te duiken.