Bij diaconaat in de samenleving spelen de volgende onderwerpen een rol.

Onderwerpen

Asielzoekers

Gevangenen

Gerechtigheid en duurzaamheid

Missionair