Eigentijdse cursus

Is het je wel eens opgevallen dat de Here Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertelt in antwoord op de vraag ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus geeft vervolgens een verbluffend antwoord. Wil je deel krijgen aan het eeuwige leven? Neem dan een voorbeeld aan de barmhartige Samaritaan en wordt zelf ook een naaste van iemand in nood.

Daarom heeft dit programma als titel ‘barmhartige kerk’. Want de kerk is geroepen om barmhartigheid te bewijzen. En dat is essentieel!

Als Jezus ons leert een naaste te worden van iemand in nood, is de vraag dan ook onherroepelijk: “hoe kunnen we daarin groeien, persoonlijk en als gemeente? En hoe kun je als diaken daarin voorgaan?” En of je nu veel of weinig ervaring hebt als diaken – deze vragen blijven hetzelfde. Daarom hebben het Diaconaal Steunpunt en de Academie Theologie van de GH samen een nieuw programma ontwikkeld. Speciaal voor diakenen die stevig in hun diaconale schoenen willen staan. In een aantal werkconferenties denk je na over bovenstaande vragen. Daarbij wisselen theorie en praktijk elkaar steeds af. Als diaconie ga je aan de slag met tussentijdse opdrachten ter verwerking of ter voorbereiding. Zo worden al tijdens de cursus concrete stappen gezet, op weg naar de barmhartige kerk.

Doelstelling
Er zijn in elk geval een paar redenen om als diaconie mee te doen:

  • Je eigent je een inspirerende visie toe op een diaconale, barmhartige gemeente
  • Je leert hiervan de Bijbels basis kennen en zelf ook uit te dragen en uit te spreken
  • Je gaat aan de slag met diaconaat dat ook concreet is gericht op nood in je omgeving
  • Je leert hoe je geloof (opnieuw) vorm kunt geven in het alledaagse leven
  • Je ontwikkelt je in je rol als toeruster van gemeenteleden in het voorgaande
  • Als diaconie wordt je toegerust om leiding te geven aan het diaconaat van de gemeente.

 

Programma

Er zijn een aantal werkconferenties verdeeld over diverse avonden. Het interactieve programma bestaat uit een afwisselend aanbod van theorie, praktijk en vooral ook zelf bezig zijn. Tussendoor werk je verschillende praktijkopdrachten uit. Zo maak je je als diaconie de aspecten van de ‘barmhartige kerk’ eigen. Je leert deze toe te passen in je eigen gemeente. Daarnaast krijgt je een praktisch werkboek dat je stap voor stap helpt om in jouw gemeente te werken aan een ‘barmhartige kerk’ die met haar voeten in de diaconale modder staat.

Deelnemen
Je kunt in principe alleen met je volledige diaconie mee doen. Dat is een bewuste keuze: we willen enthousiasme en inspiratie delen en je helpen te groeien in je diaconaat.

Op dit moment zijn we de cursus aan het bijstellen voor het nieuwe seizoen. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op!

Een eigentijdse en praktische cursus voor diakenen die stevig in de samenleving willen staan!