Een diaconale attestatie

Bert van Geer heeft zijn huis inA. verkocht. Hij moet wel, want…

DS, voor diakenen in de GKv en NGK

/
Vanaf 1 april wordt het Diaconaal Steunpunt, dat vanuit de GKv…