Jong geleerd, oud gedaan!

Betrek de jeugd bij het dienende en delende karakter van de kerk. Dat doe je door gesprek en daad. Daarbij is het een goed uitgangspunt om jongeren te laten ervaren waar het bij diaconaat over gaat. Vanuit die ervaring kun je vervolgens verder met ze in gesprek. Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.

De diaconie is nou niet het meest sexy onderdeel van de kerk. Jongeren kennen de dominee, de jongerenwerker, soms de (jeugd)ouderling. Ze kennen de koster want die houdt ze voortdurend in de gaten en ze kennen de mannen die op gemeentedagen aan de bbq staan en het bier beheren. Maar de diaken? Tsja…

Jongeren willen een kerk die zich aan haar woord houdt. Die doet wat ze zegt. Die uit één stuk is. Een kerk die hoopgevend is en inspirerend. Waar jongeren ook zo in kunnen participeren, want handen zijn altijd nodig. Dat is de kracht van een genadige, diaconaal werkende kerk. Die kun je uitleggen. En daarin kun je meedoen.

Rikko Voorberg
Rikko Voorbergtheoloog en sprekerbijdrage diakendag 2012

Praktische voorbeelden

Hieronder volgen een aantal praktische voorbeelden om je te inspireren met jongeren aan de slag te gaan.

  • Micha Young: een interactieve cursus voor tieners over goed en recht doen. Speciaal ontwikkeld door jeugdwerkers uit diverse kerken. Met veel ludieke en praktische opdrachten om, soms letterlijk aan den lijve, te ondervinden wat onrecht is.
  • Present: ontdek hoe waardevol het is om samen een ander te ontmoeten en te helpen. Doe mee met een groep jongeren. Zo kun je als gemeente ook nog es meer betrokken zijn op de samenleving.
  • Inzamelingsactie: laat jongeren een inzamelingsactie organiseren. Bijvoorbeeld door een happietariaproject. De jongeren doen zoveel mogelijk zelf. Het opgebrachte geld wordt door jongeren niet alleen naar de organisatie gebracht, maar organiseer dat de jongeren ook een dag meelopen.
  • Diaconale avond over geldbesteding met de jeugd: een goede thermometer van je geloof. Ga met jongeren over dit onderwerp in gesprek. Dat kan op een georganiseerde avond, maar waarom ook niet aansluiten bij een jeugdhonk of soos. Met een biertje in de hand hoeft het gesprek echt niet beperkt te blijven tot de smaak van verschillende soorten bier.
  • Maak Meer Marathon: dit is één van de acties van DVN-J, speciaal voor jongeren. Als jongere word je zelf partner van een zending- en hulpverleningsproject en moet je ervoor zorgen dat het project uitgevoerd kan worden. Het team jongeren krijgt een startkapitaal dat verveelvoudigd moet worden. Jongeren bedenken leuke acties om meer te maken van het startkapitaal.
  • Walk4Water: stimuleer deelname aan Walk4Water als manier om jong en oud letterlijk diaconaal in beweging te krijgen. Jongeren kunnen zo ervaren wat het is om kilometers te moeten lopen voor schoon drinkwater. Door sponsorgeld wordt concreet bijgedragen aan drinkwaterprojecten wereldwijd.
  • ZipYourLip: jongeren eten 24 uur lang niets en laten zich daarvoor sponsoren. Het geld wordt besteed aan jongeren in bijvoorbeeld Zuid-Soedan. Je kunt dit samen met de jongeren in je eigen gemeente opzetten.
  • Nacht Zonder Dak: breng één nacht met een groep jongeren van de kerk door in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar projecten onder straatjongeren in Bolivia, Cambodja en Kenia.
  • Jongeren en diaconale stageWat kan jouw kerk met maatschappelijke stage? In dit document vind je twee concrete en praktische ideeën.

 

Gewoon Doen!

Gewoon Doen! is een meer gestructureerde aanpak om met jongeren op een laagdrempelige manier dingen te doen. Eén keer in de maand op een zaterdagochtend wordt een activiteit georganiseerd. Bijvoorbeeld met ouderen wandelen of iets doen, koken voor daklozen, klussen, de buurt opruimen, geldactie voor goed doel, helpen bij activiteit in de wijk of één van bovenstaande activiteiten. De activiteit wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd als moment om er samen over na te praten en ervoor te bidden en danken.

Micha Young

Micha Young is een project voor jongerenvanaf 15 jaar over goed en recht doen. Dit project helpt jongeren om bewust te leven, zichzelf te veranderen en daardoor in hun omgeving (de wereld) iets van Gods licht te laten zien.