In een diaconale gemeente gaat het om dienen, delen en doen.

Onderwerpen 

Dienen

Delen

Doen