Aan de slag

Er zijn allerlei manieren om je diaconaal in te zetten. Op deze pagina vind je een aantal concrete mogelijkheden.

Specifiek voor jongeren

  • Interserve. Uitzending van jonge christenen naar het buitenland
  • World Servants. Diaconale projecten in het buitenland voor jongeren

Diaconale organisaties

Brochure

Informatiemap Vrijwilligerswerk

In deze bundel zijn een aantal artikelen samengevoegd over vrijwilligerswerk. Deze artikelen geven u een handreiking rondom de mogelijkheden in vrijwilligerswerk.

“Het is echt heel mooi werk om te doen, waar je jezelf en een ander blij mee maakt. Het is heel zinvol en je wordt er als mens rijker van. Ik ervaar het als heel bijzonder, om bij het einde van iemands aardse leven te mogen zijn, daarin de ander te mogen steunen en voor die ander, in dat proces, er te kunnen zijn. Het doet je nadenken over en bewust zijn van, je eigen vergankelijkheid. “