het werk van de diaken is gericht op het opbouwen van een diaconale gemeente.

Onderwerpen 

Diaconaat doe je zelf

Kenmerken

Toerusten van de gemeente

Diaconaal leren

Werken met gaven

Vrijwilligerswerk

Communicatie