het werk van de diaken is gericht op het opbouwen van een diaconale gemeente.

Onderwerpen 

Diaconaat doe je zelf

Kenmerken

Toerusten van de gemeente

Werken met gaven

Vrijwilligerswerk

Communicatie