Ziekte en ouderdom

Diaconaat betreft ook het praktisch omzien naar zieken en ouderen. Door het bezoeken van deze mensen ontdek je welke fysieke noden er zijn en waar de gemeente mogelijk in kan ondersteunen:

  • huishoudelijke taken tijdens ziekte of als gevolg van ouderdom
  • financiële moeiten als gevolg van medische kosten
  • oppas voor de kinderen
  • behoefte aan gezelschap

Als diaken hoef je dit niet zelf te organiseren. Betrek daar gerust mensen uit de wijk of andere gemeenteleden bij.

 

Praktische onderwerpen

Houdt de volgende onderwerpen in gedachten:

  • kerkdiensten: kunnen mensen met de kerktelefoon of via internet de diensten bijwonen? En is er de mogelijkheid om avondmaal te vieren bij langdurig zieken of ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen?
  • bezoek: vraag of mensen behoefte hebben aan bezoek en organiseer dit bijv. via de wijk of groeigroep.
  • boodschappen:  als je aan huis gebonden bent, kan het een uitkomst zijn wanneer iemand eens een boodschap voor je doet.
  • meeleven met kerkelijk leven: Via de Luisterpost is het mogelijk om thuis mee te leven met wat  er in onze kerken gebeurt.
  • vervoer: iemand kan enorm geholpen zijn met vervoer naar de kerk of naar het ziekenhuis.