Kaart onbeschikbaar

Datum en tijd
26 september 2015
10:00 - 15:45

Onderwerpen geen


Zaterdag 26 september organiseert Gave de ontmoetings- en toerustingsdag ‘Welkom in de wijk’. Duizenden vluchtelingen (vooral Eritreërs en Syriërs) krijgen een verblijfsstatus en vinden  een woning ‘in de wijk’. De dag is voor iedereen die vluchtelingen in eigen buurt een hartelijk welkom wil bieden.

De vluchteling ‘in de wijk’ is meestal nog maar kort in Nederland, spreekt onze taal nog beperkt en moet helemaal wennen aan een nieuwe cultuur. Juist dan is het belangrijk dat Nederlandse christenen oog hebben voor de vluchteling en hem welkom heten in de wijk. Gave organiseert daarom een ontmoetings- en toerustingsdag.

De dag is voor iedereen die contact heeft met vluchtelingen in de wijk, of hierin geïnteresseerd is. Wat kunt u voor hen betekenen en hoe kan Gave u hierbij helpen? Op deze dag presenteren we onze nieuwe brochure “Over de drempel”.

Met inspirerende toespraak van Gor Khatchikyan en praktische toerusting door Sara van der Toorn. En verder: muziek, stands van relevante organisaties, uitwisseling van ervaring en ontmoeting.

Gave wil dat vluchtelingen in Nederland zich geliefd en gezien weten. Daarvoor inspireert en traint Gave christenen en kerken om lokaal vluchtelingen een gastvrij welkom te geven. De eerste focus van Gave is het werk rond asielzoekerscentra. Maar Gave richt zich ook op vluchtelingen die in de wijk hun plek hebben gevonden.

Locatie:           Amersfoort, De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64

Tijd:                 Zaterdag 26 september / 10.00-15.45 uur

Kosten:            10 Euro per persoon

Aanmelding:    www.gave.nl/ontmoetingsdag