Artikelen door Derk Jan Poel

In gesprek over bloeiend diaconaat

Het Diaconaal Steunpunt ontwikkelde in samenwerking met Bureau Kerkwerk een kaartspel over diaconaat. Dit spel heeft als doel om het gesprek over de diaconale gemeente te stimuleren. Het kan gebruikt worden op een gemeenteavond over het werk van de diaconie, maar bijvoorbeeld ook in kringen of groeigroepen. Er zijn twee afzonderlijke vragensets van elk tien vragen (een met individuele vragen en […]

chrch, een app voor elke kerk

Een gratis app voor kerken, met een ‘smoelenboek’, oppasrooster én een collectemogelijkheid. Dat is ‘chrch’, de app die Peter Arends uit de Noorderkerk in Amsterdam ontwikkelde. Chrch is een veilig en besloten sociaal platform, speciaal gemaakt voor lokale kerken. Alles wat je vroeger zou printen in een gemeenteboekje en in de kerkbode, is geïntegreerd in deze […]

veertig gezinshuisplekken voor kinderen gezocht

Het Leger des Heils zoekt dertig tot veertig gezinshuisplekken voor kinderen die nergens anders terecht kunnen. De situatie is nijpend. ‘We hebben een wachtlijst en worden wekelijks gebeld voor plekken, die we op dit moment helaas niet kunnen bieden vanwege ons tekort aan ouders.’ Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tot […]

Moederdag 2017

Op zondag 14 mei worden veel moeders even extra in het zonnetje gezet. We verwennen ze dan met een ontbijt op bed of een mooie tekening of een cadeautje. Wat een mooi moment om ook moeders wereldwijd te steunen met ons gebed en onze gaven! Dat kan natuurlijk het hele jaar door, maar Moederdag is wel […]

diaconaat van kerken groeit

Uit ons eigen onderzoek Help! blijkt een toenemende belangstelling voor diaconaat van onze kerken in de samenleving. Dat zelfde beeld komt naar voren in een onderzoek dat De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) eind april publiceerde. Daaruit bleek dat ze als kerk krimpt, maar dat de diaconale inzet van haar leden steeds groter wordt. Het onderzoek […]

kerk op de kaart

Alle scribae en diaconieën in de GKv en NGK hebben via het Diaconaal Steunpunt, de Verre Naasten en het Missionair Steunpunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek van Kerk op de Kaart. Met dit onderzoek willen we als kerkelijke organisaties meer inzicht krijgen in wat er gebeurt in onze kerken.We vragen daarbij […]

GKV en NGK versterken diaconaal werk

Donderdag 9 maart was het Diaconaal Steunpunt te gast bij de synode van de GKv. Op de synode wordt gerapporteerd over het werk en de resultaten in de afgelopen periode en worden plannen voor de toekomst gedeeld. De synode ging akkoord met het vormen van een gezamenlijk deputaatschap met de naam Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ). Daarmee zetten […]

Regiobijeenkomsten samen tegen armoede

Op het diaconale erf gonst het van de activiteiten tegen armoede in Nederland. In de recente bundel ‘Betrokkenheid troef’ vind je daar diverse voorbeelden van. Ook uit het Armoedeonderzoek naar hulpverlening door diaconale organisaties, dat najaar 2016 verscheen, blijkt hoeveel geld, uren en aandacht kerken besteden aan mensen die in de knel zijn geraakt. Het […]

Noodhulp Hoorn van Afrika

In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. Diverse organisaties zijn daarom noodhulp acties begonnen.  Project 10 27 Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, start samen met Verre Naasten en de […]