Artikelen door Derk Jan Poel

Geweldige opbrengst moederdag

De opbrengst van de Moederdagcollecten mei 2013 in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben tot nu toe het geweldige bedrag van €. 5.987,00 opgebracht. Namens St. Newbornlife Nederland, héél hartelijk bedankt! African Mercy De ” African Mercy” ligt momenteel in de haven van Congo-Brazaville en er zullen DV in de komende tijd weer hersteloperaties plaatsvinden bij […]

Yes! Ik ben diaken.

Diakenen hebben een mooie taak. Ze mogen meewerken aan een essentieel onderdeel van het kerk-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op hen af en soms ontsnapt de kreet: “help, ik ben diaken”. Het Diaconaal Steunpunt heeft een geheel vernieuwde brochure uitgebracht om diakenen op weg te helpen. Belangrijke aspecten van het diaconaat […]

Jongeren en een diaconaal werkende kerk

Hieronder volgt de lezing van Rikko Voorberg die hij heeft gehouden op de landelijke diakendag op 6 oktober 2012.   Hoi allemaal, Ik ben Rikko Voorberg, vader van een zoontje van anderhalf, getrouwd, dus ik hoor d’r niet meer bij – bij de doelgroep. Bij jongeren. En zo te zien de meeste van jullie ook […]

Werken aan werk

De werkloosheid stijgt en dit raakt ook mensen in onze kerken. Steeds vaker komen diakenen in aanraking met werklozen en hun gezinnen, zeker wanneer de (financiële) nood hoog wordt. Samen met het Christennet-werk¦gmv en het Diaconaal Bureau van de CGK organiseert het Diaconaal Steunpunt in oktober een aantal regioavonden voor met name diakenen. Wat kun je als diaconie naast […]

Een diaconale attestatie

Bert van Geer heeft zijn huis inA. verkocht. Hij moet wel, want hij had nogal wat schulden, zo her en der. Maar nu wil hij in een goedkope huurwoning te Z. een nieuwe start maken. Hij vindt het dan ook tamelijk vervelend wanneer hij een maand na de verhuizing wordt gebeld door een diaken uit […]

DS, voor diakenen in de GKv en NGK

Vanaf 1 april wordt het Diaconaal Steunpunt, dat vanuit de GKv is opgezet, gedeeld met de NGK. Om dit moment te markeren en het gebruik van het Diaconaal Steunpunt te stimuleren was er zaterdag 31 maart een startdag georganiseerd voor NGK diaconieën in Utrecht.  Ad de Boer, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK, […]