Artikelen door Derk Jan Poel

Time for change

Afgelopen zaterdag vond in Veenendaal de landelijke diakendag plaats, waarvoor veel belangstelling was. Meer dan 200 diakenen lieten zich deze morgen inspireren en informeren. Onder de noemer van ”Time for change” (tijd voor verandering) ging het deze dag over de crisis, de terugtredende overheid en de aantredende kerk. En dan vooral over de plek van diaconaat […]

GKV quota 2014 bekend

Binnen de GKv  kennen we quota voor diaconale organisaties. Deze worden jaarlijks vastgesteld door het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD), op basis van gesprekken met de organisaties. De quota voor 2014 zijn alsvolgt vastgesteld. Elke GKv diaconie wordt hierover per brief inhoudelijk geïnformeerd. Op basis van het quotum per ziel (*) kan iedere diaconie uitrekenen in […]

Hoe doen we goed en recht?

Zo’n zesduizend mensen volgden inmiddels al een Micha Cursus. De cursus over ‘Goed en recht doen’ n.a.v. het Bijbelse Micha 6 vers 8. Dat leverde heel wat aardige initiatieven op: persoonlijk in de keuze voor een meer milieubewust huishouden, een wereldmaaltijd met buurtgenoten. Of nieuwe keuzes in de kerk zoals avondmaal met biologische wijn, faire […]

Doe mee met het onderzoek diaconaat 2020

De CGK, NGK en GKv hebben de diaconale handen ineengeslagen en laten gezamenlijk onderzoek doen naar de vraag wat ervoor nodig is om (ook) in de toekomst  een bloeiende diaconale praktijk in de plaatselijke kerken te vinden. Redenen voor dit onderzoek zijn o.a. overheidsbezuinigingen en de grotere eigen verantwoordelijkheid die de overheid bij de burgers […]

Minimaal tienduizend doden tyfoon Filipijnen

Vrijdag werden de Filipijnen getroffen door een supertyfoon Haiyan waarbij circa 4,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden, de schattingen van het dodental lopen op tot tienduizend. ‘De situatie in de Filipijnen is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken […]

Wat doen we na Michazondag?

Op 20 oktober hebben wereldwijd duizenden kerken Micha Zondag gevierd. Maar wat doe je nu na Michazondag?  Wat kunnen we wereldwijd en on onze omgeving doen? Hierna volgen een paar praktische handvatten, verdeeld in: wereldwijd, samen en ik. Waarbij ‘samen’ staat voor wat je met je kerk, bedrijf, buren, gesprekskring of anderen in je omgeving kan doen. […]

Armzalig: informatief en deskundig

Armzalig is een uitgave van ForumC en Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS). Wieke Malda-Douma, de redacteur van Armzalig, schrijft in de inleiding: “Met dit boek willen we laten zien dat armoede en schuldenproblematiek alles met elkaar te maken hebben, en dat beide prominent in onze samenleving aanwezig zijn. Door financiële problemen worden veel mensen uitgesloten van […]

Website vernieuwd

De website van het Diaconaal Steunpunt wordt jaarlijks 40.000 keer bezocht. Het is daarmee een belangrijk medium voor het informeren en ondersteunen van diakenen. Sinds kort is deze website compleet vernieuwd. Naast dat de website een frisse en eigentijdse uitstraling heeft gekregen, zijn er grote verbeteringen doorgevoerd in de structuur van de website. Veel informatie […]

En dat is 60!

Maandag 18 november zal er in Zoetermeer een feestelijke bijeenkomst zijn omdat er de start van de 60ste plaats in Nederland met SchuldHulpMaatje gevierd wordt. Dit landelijk interkerkelijk project geeft plaatselijke kerken een stevig model in handen om mensen met schulden te ondersteunen. Plaatselijke kerken in Zoetermeer willen een bijdrage leveren aan deze groeiende maatschappelijke […]

Voor Elkaar wil weer aan gezonde portemonnee helpen

Stichting Voor Elkaar Zwolle is afgelopen maand officieel van start gegaan met het project SchuldHulpMaatje. Het maatje is een getrainde vrijwilliger die ondersteuning en aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Hiermee vult hij aan waar medewerkers van sociale diensten en maatschappelijk werkers niet aan toekomen vanwege de hoge werkdruk. Dankzij deze extra begeleiding heeft iemand […]

STAGG naar Leliezorg

STAGG wordt onderdeel van de Lelie zorggroep. De christelijke GGZ organisatie die wortelt in de Nederlands Gereformeerde Kerken en Lelie zorggroep hebben daarvoor op 27 september een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat STAGG per 1 januari 2014 toetreedt tot de Lelie zorggroep. De overname biedt STAGG meer stabiliteit in de toekomst en levert […]