Artikelen door Derk Jan Poel

Samen tegen armoede – Praktische handreiking voor kerken

Het Knooppunt Kerken en Armoede, een breed samenwerkingsverband van kerken, heeft een handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is ‘Samen tegen armoede’. In plaatselijke kerken zijn duizenden vrijwilligers actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat […]

Jeugdwerk en diaconaat verbinden

Delen is zo goed als vanzelfsprekend! Als je voor een tijdje weggaat, zet je jouw woning tegen een leuke vergoeding op Airbnb. Of je bent beschikbaar om te couchsurfen waarbij je een gratis bed beschikbaar stelt voor reizigers via een ledensite. En een foto of mp3’tje wordt tegenwoordig eenvoudig gedeeld met de smartphone. Als de […]

Hulp aan Sint Maarten

De inwoners van Sint-Maarten en omliggende eilanden lijden onder de gevolgen van de verwoestingen door de orkaan Irma. In een aantal kerken is voor de nood in dit gebied gebeden en is er gecollecteerd. De organisaties die samenwerken in het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA – beseffen dat […]

Met Micha aan de slag tegen onrecht

De Micha Cursus is voor iedereen die nadenkt over onrecht, armoede, mens en natuur en dit wil verbinden met zijn/haar geloof! De profeet Micha maakte zich in zijn tijd druk om de wereld die hij om zich heen zag. Onrecht, uitbuiting, armoede. Hij deed een sterke oproep om recht te doen, trouw te betrachten. In […]

Groene kerken dag 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt voor de zesde keer de Groene Kerkendag plaats! De GroeneKerkenactie biedt een inspirerende dag vol spraakmakende sprekers en workshops voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie kerk en duurzaamheid. Je ontdekt welke groene stappen andere kerken hebben gezet en er zijn tal van interessante workshops. En aan het […]

Orientatiebijeenkomsten

Je bent diaken. Gefeliciteerd, want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Het Diaconaal Steunpunt helpt je graag op weg met een aantal oriëntatiebijeenkomsten. Een ‘must’ voor elke nieuwe diaken, maar ook voor de ervaren diaken heel waardevol. Ook het komende seizoen mag je als meewerken aan een essentieel onderdeel van ons kerk-zijn. Dat is […]

Dienen is op Jezus gaan lijken

Dienen en meer op Jezus gaan lijken horen bij elkaar en versterken elkaar. Leven in verbondenheid met Jezus leidt tot een dienstbaar leven, maar een dienstbaar leven leidt ook weer tot verdieping van die verbondenheid met Christus. Dit is een geweldige boodschap om als diaken in het nieuwe seizoen mee aan het werk te gaan. […]

Micha Nederland presenteert Micha scheurkalender 2018

Micha Nederland presenteert de tweede uitgave van de reeks Michaboeken: een scheurkalender voor 2018. De kalender geeft dagelijks een gedachte of idee om recht te doen. In de scheurkalender staan de thema’s ‘zorg voor de schepping’ en ‘zorg voor de naaste’ centraal. Een lofzang op het wonderlijke leven van de koekoek volgt direct op een […]

Noodhulpacties voor overstromingen in Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart […]

Barmhartig naar vluchtelingen

We hebben te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel van de vluchtelingen zoekt bescherming of in eigen land of in buurlanden. Een deel komt naar Europa en daardoor krijgen ook wij er mee te maken. Hoe zit het eigenlijk met onze houding als christenen? Wat hoor en zie je […]

Diaconaat en missie van de toekomst

Als het missieveld verandert, zullen kerken ook veranderen. Wat betekent dit voor het diaconaat? Onderstaande blog betoogt dat een ruimhartig dienende en delende kerk van wezenlijk belang is voor het missionaire werk van de kerk.     In hoeverre ben jij het hiermee eens als het gaat over de plek van diaconaat? Wat herken je […]