Artikelen door Alize Bijkerk

Brochure ‘Meer dan woorden’

Gave presenteert een handige brochure voor vrijwilligers die taalondersteuning geven aan vluchtelingen. Taalondersteuning geven aan een vluchteling is ‘meer dan woorden’. Het is een mooie manier om een persoonlijk contact op te bouwen en Gods liefde te laten zien. Kennis van onze taal en cultuur helpt vluchtelingen om hun weg te vinden in een voor […]

Wijn of druivensap?

In een aantal gemeenten speelt het op het moment: waarmee vul je de avondmaalsbekers, met wijn of met druivensap? Of kunnen de avondmaalsgangers zelf kiezen? Dat laatste was tot nu toe het geval in bijvoorbeeld de NGK Leidsche Rijn. Daar werden wijn en druivensap aangeboden in kleine bekertjes, maar vanaf nu alleen nog maar druivensap. […]

Tijdcollecte organiseren

Tijd is geld, zei de Amerikaanse autofabrikant Henry Ford al. Dus waarom zou je niet een collecte houden waarbij mensen tijd beschikbaar stellen? Vanuit de overtuiging dat de collecte een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het kerk zijn is, wijzen we als Diaconaal Steunpunt op de mogelijkheid om tijd of deskundigheid ter beschikking te stellen. […]

Lokale kerk is hart van christelijk-sociale beweging

Op 31 augustus begon het driedaags Christelijk-Sociaal Congres over de kracht van verbondenheid. Het is mooi dat daar veel christelijke organisaties bij elkaar zijn. Maar hoe zit het met hun relatie met hun bron: de kerk? Tiemen Zeldenrust daagt kerken en christelijke organisaties uit na te denken over hoe ze in verbondenheid waarde toe kunnen voegen aan de samenleving.  Het Christelijk-Sociaal […]

Collectequiz in Gkv Heemse

Hoeveel collectemunten zijn er nodig voor een krat bier? Antwoord: dertig witte munten van 30 cent (de Gkv Heemse kent – uiteraard – ook duurdere collectemunten). Het was één van de vragen tijdens de collectequiz. Andere vragen gingen over het doel van de collecte en over waar je mee bezig bent tijdens de collecte. De […]

Jubileumconcert Micha Nederland

Op 1 oktober organiseert Micha Nederland een concert om haar tienjarig jubileum te vieren. Schrijvers voor Gerechtigheid neemt de muzikale invulling van de avond voor haar rekening. Daarnaast blikt Micha Nederland kort terug op de afgelopen jaren en is er de lancering van een ludieke actie. In 2016 viert Micha Nederland haar tienjarig bestaan. Micha […]

Een Groene Kerk

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De GroeneKerkenactie […]

Groot gebrek aan voedsel en water in Nigeria

Miljoenen ontheemden in het noordoosten van Nigeria hebben dringend behoefte aan schoon drinkwater en voedsel. Door de gewelddadige conflicten van Boko Haram sloegen veel inwoners op de vlucht. Hulp blijft hard nodig. ‘Door de grote toestroom naar steden, is er een tekort aan water en voedsel’, zegt Martin Herlaar, manager internationale programma’s van Tear. Meer dan […]

Hulpvragen nemen toe

1.500 Vrijwillige SchuldHulpMaatjes investeerden in 2015 194.000 uur om 4.960 mensen met financiële problemen een helpende hand te bieden. Via de websites van SchuldHulpMaatje vonden 13.500 mensen hulp en advies. Bij ruim 67 procent van de hulpvragen zijn kinderen beneden de 18 jaar betrokken. Deze cijfers publiceerde SchuldHulpMaatje Nederland deze week in het jaarverslag over […]

Vluchtelingendienst – Wat mag het jou kosten?

Gave en ZOA organiseren op zaterdag 18 juni in Amersfoort de Vluchtelingendienst. Er gaat bijna geen dag voorbij of vluchtelingen komen in het nieuws. Onrust en oorlog in Midden-Oosten doet vele mensen vluchten. De meesten zoeken bescherming in eigen regio, relatief een klein deel waagt de gevaarlijke overtocht naar Europa. Politici proberen de grenzen te […]