Mrt 2017

Datum en tijd Onderwerp
11 maart 2017
09:30 - 13:30
B(l)oeiend diaconaat - diakenendag 2017
CGK Veenendaal Bethelkerk, Veenendaal
14 maart 2017
19:45 - 22:00
CDC Groningen - Wat kunnen wij betekenen voor vluchtelingen?
16 maart 2017
20:00 - 22:00
Christen in je buurt - Bedum (avond 3)
27 maart 2017
19:00 - 21:00
Deel je leven - Tholen
30 maart 2017
18:00 - 21:30
Expertisebijeenkomst Kerken en Armoede (Meppel)

Apr 2017

Datum en tijd Onderwerp
5 april 2017
20:00 - 22:00
Diaconaat 2020 - classis Dordrecht

Aandachtspunten bij aanmelden

  • Graag aanmelding met naam & e-mail adres. Dit voor het eventueel opsturen van informatie, maar ook in verband met eventueel afmelden bij onvoldoende aanmeldingen.
  • Een bijeenkomst gaat door als er tenminste 12 deelnemers zijn. Als een bijeenkomst niet doorgaat worden de aanmelders daarvan via email op de hoogte gebracht.
  • Alle bijeenkomsten zijn avondbijeenkomsten en beginnen rond 19.45 uur. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Alle avondbijeenkomsten eindigen als regel om 22.00 uur
  • Bijeenkomsten van het DS zijn kosteloos, tenzij anders vermeld.
  • Wanneer er in een regio waar geen bijeenkomst is gepland voldoende belangstellenden zijn, kan in overleg een extra bijeenkomst worden gepland.
  • Het DS ontvangt graag suggesties voor onderwerpen!
  • Het DS is van harte bereid om een bijdrage te leveren aan bijeenkomsten in de classis!
  • Stuur gerust vóór de bijeenkomst (via email) al vragen over het onderwerp naar mij op. Ik zal dan proberen om die te beantwoorden in de betreffende bijeenkomst.